DATY III GIM

 0    28 flashcards    atelierdelangues
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1569
start learning
Unia realna Polski i Litwy w Lublinie; włączenie Podlasia, Wołynia i Ukrainy do Korony
1573
start learning
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
start learning
Unia brzeska, powstanie Kościoła grecko-katolickiego
1605
start learning
zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem (Jan Karol Chodkiewicz)
1610
start learning
bitwa pod Kłuszynem, zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi (Stanisław Żółkiewski)
1620
start learning
klęska wojsk polskich pod Cecorą, zwycięstwo Turków (Stanisław Żółkiewski)
1621
start learning
odparcie ataku wojsk tureckich pod murami Chocimia, (Jan Karol Chodkiewicz)
1648
start learning
wybuch największego powstania kozackiego na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego
1652
start learning
pierwsze zerwanie sejmu (liberum veto)
1654
start learning
Ugoda perejasławska|Kozacy uznali się poddanymi Cara
1655-1660
start learning
Potop szwecki
1657
start learning
traktaty welawsko-bydgoskie, zerwanie zależności lennej Prus Książęcych od Rzeczypospolitej
1660
start learning
pokój wieczysty ze Szwecją w Oliwie
1673
start learning
zwycięstwo Polaków nad Turkami pod Chocimiem (Jan Sobieski)
12 IX 1683
start learning
wiktoria wiedeńska (Jan III Sobieski)
1686
start learning
pokój grzymułtowskiego, pokój wieczysty z Moskwą
1699
start learning
pokój w Karłowicach, pokój wieczysty z Turcją
1764
start learning
ostatnia wolna elekcja, wybór na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768-1772
start learning
Konfederacja barska
1772
start learning
pierwszy rozbiór Polski
1773
start learning
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1788-1792
start learning
obrady Sejmu Czteroletniego
3 V 1791
start learning
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1792
start learning
Konfederacja targowicka i wojna polsko|rosyjska
1793
start learning
drugi rozbiór polski, ostatni sejm Rzeczypospolitej w Grodnie
1794
start learning
powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska)
1795
start learning
trzeci rozbiór polski, Polska wymazana z mapy Europy
1797
start learning
utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, generał Jan Henryk Dąbrowski

You must sign in to write a comment