Daty (historia powszechna)

 0    16 flashcards    atelierdelangues
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

hołd pruski, sekularyzacja zakonu krzyżackiego, powstanie Prus Książęcych

unia realna Polski i Litwy w Lublinie; włączenie Podlasia, Wołynia i Ukrainy do Korony

Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja

unia brzeska, powstanie Kościoła greckokatolickiego

zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem (Jan Karol Chodkiewicz)

bitwa pod Kłuszynem, zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi (Stanisław Żółkiewski)

klęska wojsk polskich pod Cecorą, zwycięstwo Turków (Stanisław Żółkiewski)

odparcie ataku wojsk tureckich pod murami Chocimia (Jan Karol Chodkiewicz)

wybuch największego powstania kozackiego na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego

pierwsze zerwanie sejmu (liberum veto)

ugoda perejasławska - Kozacy uznali się poddanymi cara

potop szwedzki

traktaty welawsko-bydgoskie, zerwanie zależności lennej Prus Książęcych od Rzeczypospolitej

pokój wieczysty ze Szwecją w Olivie

zwycięstwo Polaków nad Turkami pod Chocimiem (Jan Sobieski)

12 IX 1683
start learning
Wiktoria wiedeńska (Jan III Sobieski)


You must sign in to write a comment