ინგლისური ერთ დღეში
100%
FREE


ინგლისური ერთ დღეში
ისწავლე საბაზისო ინგლისური ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე

დაიწყე სწავლა ინგლისური ენის ლექსიკით
ხმოვანი ჩანაწერები დაგეხმარება გამოთქმების გაუმჯობესებაში
კურსის დახმარებით შენ შეძლებ მარტივად ისაუბრო ინგლისურ ენაზე
ისწავლე როგორ წარმოთქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვები ინგლისურად
Sign up for free

This course is 100% free. We want to show you how fast & easy you can learn with us.
10 words in 60 seconds - 10 სიტყვა 60 წამში  
10 flashcards
You already know that:) - შენ ეს უკვე იცი:)  
11 flashcards
Questions - კითხვები  
9 flashcards
Courtesy Phrases - ფრაზები  
17 flashcards
People - ხალხი  
24 flashcards
Activities - აქტივობები  
17 flashcards
Space - სივრცე  
30 flashcards
Useful phrases - სასარგებლო ფრაზები  
20 flashcards
Features - მახასიათებლები  
30 flashcards
Time - დრო  
26 flashcards
A typical conversation from a student's book;) - ჩვეულებრივი საუბრები ...  
15 flashcards
Learning new things - ისწავლე რაიმე ახალი  
14 flashcards
Number - ნომერი  
66 flashcards


flashcards