0 Person likes this. Give a Like!

julitakrokwa julitakrokwa

I started using VocApp 820 days ago. I have 13 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 6 lessons. The date of my last visit is 2018-11-23 11:08:12.

My interests

English

Flashcards created by me


unit 7 - komunikacja elektroniczna
unit 7 - zdrowie i uzależnienia
unit 7 - nauka i statystyka
unit 7 - mimika, gesty, poruszanie się
unit 7 - czasowniki złożone
unit 7 - inne

You must sign in to write a comment