0 Person likes this. Give a Like!

alapiwowska alapiwowska

I started using VocApp 584 days ago. I have 5 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 6 lessons. The date of my last visit is 2018-03-23 21:33:45.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


komunikacja elektroniczna
Zdrowie i uzależnienia
nauka i statystyka
mimika, gesty, poruszanie się
czasowniki złożone
inne

You must sign in to write a comment