0 Person likes this. Give a Like!

juliazwk juliazwk

I started using VocApp 636 days ago. I have 32 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 12 lessons. The date of my last visit is 2019-10-20 11:48:36.

My interests

niemiecki, German

Flashcards created by me


modalne
slowka
spr
Nowa mapa świata-dekolonizacja
Bliski Wschód-konflikty arabsko-izraelskie
Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRR
Daleki Wschód-Chiny i Japonia
Proces integracji europejskiej
Przemiany społeczne i kulturowe
Powtórka
niereguralne
kartkowka!

You must sign in to write a comment