0 Person likes this. Give a Like!

kowaluklukasiewiczmaciej kowaluklukasiewiczmaciej

I started using VocApp 1457 days ago. I have 127 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 40 lessons. The date of my last visit is 2017-10-06 21:52:35.

My interests

niemiecki, German

Flashcards created by me


Jak się masz? - Wie geht es dir?
Skąd jesteś? - Woher bist du?
Czy mówisz po niemiecku? - Sprichst du Deutsch?
Ile masz lat? - Wie alt bist du?
Co to jest? - Was ist das?
Kim jesteś z zawodu? - Was bist du von Beruf?
Czy masz rodzeństwo? - Hast du Geschwister?
Czy lubisz herbatę? - Magst du Tee?
Co lubisz robić? - Was machst du gern?
Która jest godzina? - Wie viel Uhr ist es?
Gdzie mieszkasz? - Wo wohnst du?
Jak spędzasz dzień? - Wie verbringst du den Tag?
Ile to kosztuje? - Wie viel kostet das?
Czas - Zeit
Części ciała - Korperteile
Dom - Haus
Dzwięki - Laute
Ekologia - Okologie
Finanse - Finanzen
Gospodarka - Wirtschaft
Higiena -Hygiene
Kalendarz - Kalender
Kolory - Farben
Kraje, narodowości, języki - Lander, Nationalitaten, Sprachen
Kształty - Formen
Kultura i sztuka - Kultur und Kunst
Liczby - Zahlen
Media - Medien
Miary - MaBe
Miasto - Stadt
Moda - Mode
Mowa i komunikacja - Sprachkommunikation
Natura - Natur
Nauka i edukacja - Wissenschaft und Bildung
Odżywianie - Ernährung
Opinie - Meinungen
Osoba - Person
Państwo - Staat
Podróże - Reisen
Charakter - Charakter

You must sign in to write a comment