0 Person likes this. Give a Like!

Samandriell Samandriell

I started using VocApp 1301 days ago. I have 130 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 17 lessons. The date of my last visit is 2019-10-18 10:55:08.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


Wyrażanie zainteresowania
Uzyskiwanie informacji - pytania bezpośrednie i pośrednie.
Pytanie o pozwolenie, udzielenie i odmawianie pozwolenia
CZŁOWIEK (emocje, osobowość)
01
02
CZŁOWIEK (części ciała, etapy życia)
DOM (typy, meble, wyposażenie, opisywanie)
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (wiek i stan cywilny, codzienne relacje, miłość, czas wolny i uroczystości)
ŻYWIENIE ZAKUPY I USŁUGI (żywność, opisywanie jedzenia, w restauracji, zakupy)
PODRÓŻOWANIE, TURYSTYKA I SPORT (wyjazd na wakacje, zakwaterowanie, wyposażenie, miejsca warte zobaczenia, wakacyjne czynności, sport)
KULTURA (ogólne wrażenie, literatura, prasa i internet, sztuka, muzyka, telewizja, film, teatr, radio)
ZDROWIE (zdrowie i choroby, zdrowy i niezdrowy tryb życia)
NAUKA, TECHNIKA I ŚWIAT PRZYRODY (nauka i wyprawy, komputer i internet, środowisko)
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO (państwo, historia, polityka, problemy społeczne, organizacje międzynarodowe, przestępstwa)
ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
ZDROWIE

You must sign in to write a comment