0 Person likes this. Give a Like!

juliawisnik juliawisnik

I started using VocApp 1767 days ago. I have 82 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 25 lessons. The date of my last visit is 2019-05-07 19:16:33.

Flashcards created by me


SŁOWNICTWO: Praca
Lectio V
LA BODA- tekst
LA CASA- słownictwo związane z domem
Czasowniki- Lectio VI
Świat przyrody- Unit 6
Lectio VIII
verbs followed by prepositiones
Zwroty z przysłówkami
Dział 1- repetytorium maturalne
słownictwo-dom
Człowiek, Państwo i społeczeństwo
hiszpański słówka
Łacina-perfecti, plusquamperfecti
module 1
słówka 1b
słówka 206
Unit 3- School
unit4 on screen
UNIT 5 /phresal verbs
Phrasal verbs UNIT5
UNIT 6
Hiszpański słówka
Słówka unit 7,8,9 Nursing 1
Rozrodczy słówka

You must sign in to write a comment