0 Person likes this. Give a Like!

owezyk owezyk

I started using VocApp 1843 days ago. I have 28 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 38 lessons. The date of my last visit is 2020-10-07 17:53:05.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


Czynności życia codziennego
Spędzanie czasu wolnego
Święta i uroczystości
Członkowie rodziny
Etapy życia
Życie rodzinne, towarzyskie i uczuciowe
Przedmioty szkolne i zwroty
Pomieszczenia i wyposażenie w szkole
Życie szkolne
Zajęcia pozaszkolne
System oświaty
Zwroty z czasownikami do, make i take
Studia wyższe
Wyrazy często mylone
Prace dorywcze
Przymiotniki opisujące pracę
Przymiotniki opisujące ludzi
Poszukiwanie pracy
Praca zawodowa
Warunki zatrudnienia
Bez pracy
Wyrazy wieloznaczne
Zwroty z GIVE
Bezokoliczniki
Wakacje
Zakwaterowanie
W hotelu
Podróżowanie i transport
Transport: wypadki i problemy
Inne słowa związane z podróżowaniem
Turystyka
Wyrażenia z przyimkami
Czasowniki złożone z trzech części
ere
15.11.2017
27.11.2017
Zawody
Zwroty z MIND

You must sign in to write a comment