0 Person likes this. Give a Like!

poczta505 poczta505

I started using VocApp 1454 days ago. I have 50 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 32 lessons. The date of my last visit is 2017-01-15 20:31:04.

My interests

niemiecki, hobby, German

Flashcards created by me


Rodzina
Menschen lekcja 2-3
zaimki dzierżawcze
Meble
Menschen 5-6
Manschen 4
Biuro kopie
czasowniki modalne
czasowniki niemieckie
Menschen 7
Menschen 8
kopia żywność
czsowniki rozdzielnie złożone
czasowniki nierozdzielnie złożone
Menchen 10
Menchen 20
Particip v1
Particip 2 vol 2
Manchen 11
Manchen 11
particip 2 cz 3
Particip koniec
Zaimki osobowe DiB D_und_A
spójniki w zdaniu
Moja lekcja
gdzie być Dativ
pójść do AKK
wohin wo
przyimki z dat i akk
tryb rozkazujący
Ustny niemiecki
ubrania

You must sign in to write a comment