0 Person likes this. Give a Like!

antonieola antonieola

I started using VocApp 1744 days ago. I have 535 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 39 lessons. The date of my last visit is 2019-11-28 23:13:40.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


czasownik to -be czas, terazniejszy, przeszły i przyszły
Kolory
dni tygodnia, dni, tydzień
pory dnia
Miesiące
liczebniki od 1 do 20
liczebniki od 30 do 1000000
Przymiotniki część 1
Przymiotniki lekcja 9
Przymiotniki w duolingo
Moja lekcjanr 2
Duolingo lekcja 3
lekcja 1 czas teraźniejszy
lekcja 1 czas przeszły
lekcja 1 czas przyszły
lekcja 2 -kolory
Lekcja 3-dni tygodnia
Lekcja 4-pory dnia
Lekcja 5-miesiące
lekcja 6-liczebniki (1-20)
Lekcja 7-liczebniki
Lekcja 8-Przymiotniki
Lekcja 9-przymiotniki
Lekcja10-przymiotniki
czas teraźniejszy
Czas teraźniejszy-2
Czas teraźniejszy 3
Przysłówki lekcja 1
Przysłówki lekcja 2
Przysłówki lekcja3
Miejsca
Przedmioty-1
przedmioty-2
przedmioty-3
przedmioty-3
przedmioty-4
przedmioty-5
przedmioty-6
zaimki w bierniku

You must sign in to write a comment