0 Person likes this. Give a Like!

ariana3003 ariana3003

I started using VocApp 1581 days ago. I have 515 study days, and my study streak is 5 days. I am the author of 73 lessons. The date of my last visit is 2019-02-21 21:58:37.

My interests

angielski, niemiecki, hobby

Flashcards created by me


longman rozszerzony 4(jobs)
longmant rozszerzony 4(adjectives to describe jobs)
londman rozszerzony 4(Departments in a company, People at work)
longman rozszerzony 4(work and money)
longman rozszerzony 4(employment and the job market/looking for a job)
longman rozszerzony 4(skills and qualities)
longman rozszerzony 4(responsibilities/training/abbreviations used in messages)
longman rozszerzony 4(employee benefits/self-employment)
mowa zależna (czasowniki)
pierwsze 10
drugie 10
trzecie 10
trzecie 10
longman rozszerzony 5(STAGES OF LIFE)
czwarte 10
ostatnie
longman rozszerzony 5 (idioms, phrasal verbs)
longman rozszerzony5 (LIFESTYLE)
Longman rozszerzony 5 (Leisure time)
longman rozszerzony 5 (everybody activities)
longman rozszerzony 5 (conflicts and problems)
longman rozszerzony 5 (relationship)
longman rozszerzony 5(family and money, friends and acquaintances)
longman rozszerzony 5 (family arrangements)
longman rozszerzony 5 (family celebration-funerals, other celebrations)
longman rozszerzony 5 (family celebrations-weddings)
longman rozszerzony 5 (family celebrations-birth)
longman rozszerzony 5 (relatives)
longman rozszerzony 5 (food)
logman rozszerzony 6 (adjectives to describe food)
longman rozszerzony 6 (NUTRIENTS)
longman rozszerzony 6(INSURANCE)
obowiązki dowome
pomieszczenia
rozprawka zwroty
list formalny (pare tylko do uzupełnienia reszta)
longman rozszerzony 6 (service)
longman rozszerzony 6 (banking)
longman rozszerzony 6 (advertising)
longman rozszerzony 6 (complaining)
longman rozszerzony 6 (paying, high prices)
longman rozszerzony 6 (bargains)
longman rozszerzony 6 (BUYING AND SELLING/AT THE CHECKOUT)
longman rozszerzony 6 (goods)
longman rozszerzony 6 (IDIOMS)
longman rozszerzony ((preparing food (cooking))
longman rozszerzony 6 (eating out)
longman rozszerzony 6 (diets)
longman rozszerzony 6 ((preparing food (kitchen equipment, containers quantity))
longman rozszerzony 7 (TYPES OF HOLIDAYS
lonman rozszerzony 7 (ACCOMODATION)
longman rozszerzony 7 (JOURNEYS AND TRIPS))
longman rozszerzony 7 (SIGHTSEEING)
Moja lekcja
longman rozszerzony 7 (RAIL TRAVEL)
longman rozszerzony 7 (IDIOMS)
longman rozszerzony 7 (PHRASAL VERBS)
longman rozszerzony 7 (ACCIDENTS)
longman podstawowy (RODZAJE SKLEPÓW)
longman podstawowy 7 (SKŁADANIE REKLAMACJI)
longman podstawowy 7 (HANDEL)
longman podstawowy 7 (SKŁADANIE REKLAMACJI (CZASOWNIKI, ZWROTY))
213
214
215
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Africa

You must sign in to write a comment