0 Person likes this. Give a Like!

kikitest kikitest

I started using VocApp 2410 days ago. I have 50 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 7 lessons. The date of my last visit is 2020-07-17 11:36:55.

Flashcards created by me


Przywileje szlacheckie
Przykazania kościelne
5 przykazań kościelnych
Tablica Mendelejewa - układ okresowy pierwiastków chemicznych do wydrukowania
Konstytucja 3 maja
Bohaterowie i ważne postacie w Konstytucji 3 maja
Juliusz Verne

You must sign in to write a comment