0 Person likes this. Give a Like!

agatka881 agatka881

I started using VocApp 1958 days ago. I have 335 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 272 lessons. The date of my last visit is 2019-04-16 17:42:22.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


Słówka (czasowniki nieregularne)
słówka 1
słówka 2
słówka str 159
slówka strona 159 nr 2
słówka 3
słówka 4
słówka nr 5
słówka nr 6
słówka nr 7
słówka nr 8
słowka nr 9
słówka nr 10
słówka 11
słówka 12
słówka 13
słówka 14
słówka 15
ŚWIAT PRZYRODY 1
ŚWIAT PRZYRODY 2
ŚWIAT PRZYRODY 3
ŚWIAT PRZYRODY 4
słówka 16
słówka 17
słówka 18
słówka 19
Słówka str. 159 nr 3
słówka z lekcji
lekcje2
lekcja 3
1D
1E,F
1A
polski
Czasowniki nieregularne
angielski tabelka
angielski tabelka 2
Personality
1-2 str 23
słówka 3a
ogólne
3c. (nr.1)
3c.(nr2)
Geografia
4a cz1
4a cz.2
3A
3A nr2
3B
3D
3D nr2
3E
4B nr2
4F
4E
4E nr2
4C
4C nr.2
4C nr.3
3C nr 4
5A
5A nr2
5B
5C
5C nr2
5D
5E
5E nr2
5E nr3
5G
6A nr2
6 nr 1
6 nr2
6 nr3
6 nr.3
6 nr4
unit 9 part 1
unit 9 part 2
jutro
ang 1
2e
2e nr2
2A nr.1
2A nr 2
2B nr1
2B nr2
2B nr.3
2C nr 1
2C nr2
2C nr 3
2D nr1
ang 3
series 1
series 1 part 2
4E nr1
4F nr 1
4F nr2
4E nr.2
4E nr 3
4E nr4
4E nr 5
4A
4A nr 2
unit 6
unit 6 nr2
5A
5A nr2
5A nr3
5B
5C
5C nr 2
5D
5E
5E nr 2
6E
6E nr 2
6e nr 3
6E krotko
katqlog czlowiek
czlowiek nr 2
czlowiek nr 3
czlowiek nr 4
czlowiek nr5
czlowiek nr 6
czlowiek nr 7
czlowiek nr 8
czlowiek nr9
czlowiek nr 10
czlowiek nr11
czlowiek nr12
czlowiek nr 14
meble nr1
meble nr2
meble nr3
meble nr4
meble nr5
meble nr6
meble nr 7
szkola
szkola nr2
szkola nr3
szkola nr4
szkola nr5
szkola nr 6
praca angielski
praca nr2
szkola nr 3
szkola nr 4
szkola nr 5
szkola nr6
nauka nr 7
matura1
matura2
3
dzial 7
dzial 7 nt 2
dzial 7 nr3
7
sztuka1
sztuka2
podrozowaniei. turystyka
podrozowanie 2
transpirt 3
kultura
kultura2
kultura 3
kultura4
kultura5
kultura6
kultura 7
matura1
matura2
stud. communication
kol-nr1 cz1
kol-nr1-cz2
kol-nr1-cz3
kol-nr2-cz1
kol-nr2-cz2
kol-nr2-cz3
kol-nr2-cz4
podstawowe1
podstawowe2
podstawowe 3
podstawowe 4
Moja lekcja
kol-nr3-cz1
kol-nr3-cz2
podstawowe 5
kolos2
kolos2 nr2
kol2 nr3
kol2 nr4
kol2 nr5
kol2 nr 6
kol2nr7
kol2 nr8
kol2 nr9
podsum. kol nr 2
minimalism cz1 1
minimalism 1 2
minimalism 2 1
minimalism 2 2
test 10
test 10 nr2
test 10 nr3
test 10 nr 4
test 11
test 11 nr2
test 11 nr3
glowne slowa
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
2.08
3.08
4.08
5.08
6.08
7.08
8.08
9.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
18.08
19.08
20.08
geografia
grografia 2
1.08
2.08
3.08
3.08
5.08
6.08
7.08
matura1
matura2
matura3
matura4
matura5
matura6
matura 7
matura 8
matura 9
matura 10
dzial 1
dzial 1 cz2
dzial 1 cz3
dzial 1 cz4
dzial 1 cz5
dzial 1 cz 6
dzial 1 cz7
dzial 1 cz8
dzial 1 cz 9
dzial 1 cz 10
dzial 1 cz11
dzial 1 cz 12
korki 1
korki1
korki 1 cz 2

You must sign in to write a comment