1 Person likes this. Give a Like!

nikoletta2 nikoletta2

I started using VocApp 3699 days ago. I am the author of 17 lessons. The date of my last visit is 2010-08-11 12:31:42.

Flashcards created by me


Słownictwo niemieckie - homoseksualizm/ Homosexualität – Wortschatz
Słownictwo niemieckie – internet, komputer i telewizja/ Internet, Computer und Fernsehen – Wortschatz
Słownictwo niemieckie – inżynieria genetyczna/ Gentechnik – Wortschatz
Słownictwo niemieckie – kara śmierci/ Todesstrafe – Wortschatz
Słownictwo niemieckie – moda/ Mode – Wortschatz
Słownictwo niemieckie - palenie/ Rauchen – Wortschatz
Prasa brukowa - słownictwo niemieckie/ Skandalpresse – Wortschatz
Reklama - słownictwo niemieckie/ Werbung – Wortschatz
Równouprawnienie - słownictwo niemieckie/ Gleichberichtigung – Wortschatz
Sekty - słownictwo niemieckie/ Sekten – Wortschatz
Sztuka - słownictwo niemieckie/ Kunst – Wortschatz
Odmiana przez przypadki – rodzajnik niemiecki
Szkoła i wychowanie - słownictwo niemieckie/ Schule und Erziehung – Wortschatz
Żywienie - słownictwo niemieckie/ Ernährung – Wortschatz
Sport - słownictwo niemieckie/ Sport – Wortschatz
Ochrona środowiska - słownictwo niemieckie/ Umweltschutz – Wortschatz
Zdrowie - słownictwo niemieckie/ Gesundheit – Wortschatz

You must sign in to write a comment