0 Person likes this. Give a Like!

mB1 mB1

I started using VocApp 3624 days ago. I have 1 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 20 lessons. The date of my last visit is 2011-01-18 15:58:38.

Flashcards created by me


stopy pierwiastków
szeregi promieniotwórcze
historia chemii
rozpuszczalność w H2O
substancje i ich podstawowe właściwości
charakterystyka mikroskopów - optycznego i elektronowego
historia biologii
botaniczny system klasyfikacji
zoologiczny system klasyfikacji
działy zoologii i botaniki
bakterie i ich "efekty"
choroby bakteryjne człowieka
choroby wirusowe człowieka
podłoża chorób- bakteryjne/wirusowe/pierwotniakowe
"nośniki" chorób i ich nosiciele
historia medycyny fizycznej
profesiones en español
El agua doméstica
części ciała po hiszpańsku
hiszpańskie idiomy z częściami ciała

You must sign in to write a comment