1 Person likes this. Give a Like!

weronika52121 weronika52121

I started using VocApp 2544 days ago. I have 62 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 115 lessons. The date of my last visit is 2014-12-02 12:45:11.

My interests

angielski, niemiecki

Flashcards created by me


Życie rodzinne i towarzyskie- okresy życia, Unit 1
Życie rodzinne i towarzyskie- członkowie rodziny, Unit1
Inne 1, Unit 1
Inne 2, Unit 1
Inne 3, Unit 1
Inne 4, Unit 1
Inne 5, Unit 1
Korepetycje
Korepetycje 2
Inne 6, Unit 1
Guter Start
Guter Start 2
Guter Start 3
Guter Start 4
Guter Start 5
Korepetycje 3
Państwo i społeczeństwo- przestępczość, Unit 2
Państwo i społeczeństwo- przestępczość 2, Unit 2
Inne 1, Unit 2
Inne 2, Unit 2
Inne 3, Unit 2
Inne 4, Unit 2
Korepetycje 4
Korepetycje 5
Korepetycje 6
Kraje, narodowości i języki, Unit 3
Szkoła- życie szkoły, Unit 3
Inne 1, Unit 3
Inne 2, Unit 3
Inne 3, Unit 3
Tabelka, Unit 3
Zdrowie- części ciała, Unit 4
Zdrowie- choroby, ich objawy i leczenie 1, Unit 4
Zdrowie- choroby, ich objawy i leczenie 2, Unit 4
Inne 1, Unit 4
Inne 2, Unit 4
Tabelka
Określniki czasu Present Perfect
Korepetycje 7
Kultura- media, Unit 5
Kultura- twórcy i ich dzieła, Unit 5
Inne 1, Unit 5
Inne 2, Unit 5
Tabelka, Unit 5
Korepetycje 8
Świat przyrody- krajobraz, Unit 6
Świat przyrody- zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego; klęski żywiołowe, Unit 6
Inne 1, Unit 6
Inne 2, Unit 6
Inne 3, Unit 6
Tabelka, Unit 6
Moja lekcja
Korepetycje 9
Was braucht man in der Schule?, Unit 3
Praca- zawody, Unit 7
Człowiek- cechy charakteru, Unit 7
Przymiotniki złożone opisujące ludzi i ich pracę, Unit 7
Inne 1, Unit 7
Inne 2, Unit 7
Inne 3, Unit 7
Tabelka, Unit 7
Człowiek- uczucia i emocje 1, Unit 8
Człowiek- uczucia i emocje 2, Unit 8
Inne 1, Unit 8
Inne 2, Unit 8
Tabelka, Unit 8
Słowotwórstwo, Unit 8
Kultura- dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, Unit 9
Kultura- dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła 2, Unit 9
Guten Appetit!, Unit 4
Inne 1, Unit 9
Inne 2, Unit 9
Inne 3, Unit 9
Tabelka, Unit 9
Korepetycje 10
Korepetycje 11, czasowniki To-Infinitive 1
Korepetycje 12, czasowniki To-Infinitive 2
Korepetycje 13, czasowniki Gerund 1
Korepetycje 14, czasowniki Gerund 2
Korepetycje 15
Touristen unterwegs 1, Unit 5
Touristen unterwegs 2, Unit 5
Touristen unterwegs 3, Unit 5
Touristen unterwegs 4, Unit 5
Nauka i technika, Unit 10
Kolokacje z rzeczownikiem "e-mail"
Inne 1, Unit 10
Inne 2, Unit 10
Tabelka, Unit 10
Człowiek- wygląd zewnętrzny, Unit 1
Człowiek- cechy charakteru, Unit 1
Inne 1, Unit 1
Inne 2, Unit 1
Inne 3, Unit 1
Tabelka, Unit 1
Podróżowanie i turystyka - środki transportu, Unit 2
Podróżowanie i turystyka - podróż pociągiem, Unit 2
Podróżowanie i turystyka - baza noclegowa, Unit 2
Czasowniki złożone związane z podróżowaniem, Unit 2
Ćwiczenia, Unit 1
Inne 1, Unit 2
Inne 2, Unit 2
Inne 3, Unit 2
Tabelka, Unit 2
Dom- typy zabudowań, Unit 3
Inne 1, Unit 3
Inne 2, Unit 3
Inne 3, Unit 3
Tabelka, Unit 3
Żywienie- artykuły spożywcze, Unit 4
Żywienie- posiłki i ich przygotowanie, Unit 4
Inne 1, Unit 4
Inne 2, Unit 4
Inne 3, Unit 4
Tabelka, Unit 4

You must sign in to write a comment