0 Person likes this. Give a Like!

slk176 slk176

I started using VocApp 3999 days ago. I have 3 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 3 lessons. The date of my last visit is 2013-12-02 17:14:21.

My interests

historia, matematyka, niemiecki

Flashcards created by me


Słownictwo niemieckie Szkoła, rodzina, Praca, przedmioty użytku codziennego, nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych, nazwy cech charakteru
Słownictwo niemieckie Szkoła, rodzina, Praca, przedmioty użytku codziennego, nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych, nazwy cech charakteru
Daty historia
Daty historia
potęgi liczb
potęgi liczb

You must sign in to write a comment