0 Person likes this. Give a Like!

guest2224502 guest2224502

I started using VocApp 125 days ago. I have 5 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 13 lessons. The date of my last visit is 2021-04-07 19:02:57.

My interests

English

Flashcards created by me


pamstwo i spoleczenstwo
świat orzyrody
nauka i technika
zdrowie
sport
kultura
podróżowanie i turystyla
zakupy i usługi
żywienie
praca
szkoła
dom
życie rodzinne i towarzyskie

You must sign in to write a comment