0 Person likes this. Give a Like!

lazel lazel

I started using VocApp 15 days ago. I have 10 study days, and my study streak is 10 days. I am the author of 4 lessons. The date of my last visit is 2020-10-28 22:56:11.

Flashcards created by me


Unia Europejska
Wstęp do prawoznawstwa + prawo konstytucyjne, struktury, system, prawa człowieka + lekcja pokazowa
prawo UE
Prawo administracyjne

You must sign in to write a comment