0 Person likes this. Give a Like!

Spox Spox

I started using VocApp 2969 days ago. I have 8 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 19 lessons. The date of my last visit is 2012-11-06 18:58:57.

Flashcards created by me


Hiszpański - Obiekty publiczne
Hiszpański - Zawołania expresyjne
Hiszpański - Materiały i wzory
Hiszpański - Meble
Hiszpański - Jedzenie
Hiszpański - Sztućce i nakrycie
Hiszpański - Szkoła
Hiszpański Słownictwo - Unidad 1 pt. 1
Hiszpański Słownictwo - Unidad 1 pt. 2
Hiszpański Słownictwo - Unidad 1 pt. 3
Hiszpański - Słownictwo z tekstu "Compañeros de Viaje"
Hiszpański - Nieregularne z El Futuro
Hiszpański - Nieregularne z Imperativo Negativo
Hiszpański - Słownictwo z dziennika Mayumi
Słówka - Alles Klar Kapitel 3 A6
Słówka - New Oxford Gimnazjum Expert - Unit 1 Człowiek
Czasowniki Nieregularne str. 40 - Niemiecki
Hiszpański - Zwroty pytające
Hiszpański - Podstawowe części ciała

You must sign in to write a comment