0 Person likes this. Give a Like!

jarojawory jarojawory

I started using VocApp 2515 days ago. I have 219 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 180 lessons. The date of my last visit is 2019-02-17 20:21:46.

My interests

angielski, rosyjski, English

Flashcards created by me


rosyjski r.8
angielski czasowniki
zwierzęta angielski
zwierzęta angielski
rosyjski rozdział 9
owoce olka kl 1c
angielski część ciała
przybory Olek 1klasa
olek unit 4 części ciała
kto to?
ciało 1klasa Olek
co to? rosyjski
pszećwieństw. angielski
rodzaje włosów
osoby i zaimki dzierżawcze
zaimki wskazujące
my day, czasowniki, zwroty
zwroty unit6 klasa4
rosyjski
pytania o wiek
rodzina 4 klasa
12 diał rosyjski
moja rodzina opowiadanie
7 My day zawody
powitanie i pożegnanie, 12 J. R" @
zwroty gżecznośćowe (!@#$%&*)
Moja lekcja
8 food
Moja lekcja
конкурс-zawody (12 r)
englisz
класс-klasa (13)
everyday gnglish-angielski zdania
Moja lekcja
free time-czas wolny
ważny dzień rosyjski
ważny dzień
pomieszczenia
kolory
dni tygodnia
liczebniki 1-1000
garderoba @#$%^&*()_+}
przysłówki
dom
animals
my school- klasy sale
meble
Agata and friends at school
some, an
dom błażej
где ты шивеш
kolory
zwierzęta
dialog3 klasa5
czasowniki
instrumenty
cyfrowy świat
rozdział 3 klasa5
Moja lekcja
Moja lekcja
przymiotniki
zdania Magdy
zimowe ubrania
экскурсия в варшаву
natura
4 rosyjski
Ćw. 6 kl. 5b
lesson4 klasa2
pomieszczenia
5 dział Vb.
my town 5klasa
przyimki
poruszanie się po mieście
historyjki 5klasa- my town
ubrania 2klasa
pory roku i natura 2 klasa
gry
what's the matter?
7 people
miesiące po rosyjsku
święta po rosyjsku
wyglond kl. 6b
angielski kl. 6b
unit 1. 6 kl. wygląd
słówka dział I klas szósta
dzikie zwierzęta 6 klasa unit. 2
stopniowanie pszymiotnikuw
miejsca 6 klasa
transport
family and pory roku
Moja lekcja
school
miasto
unit 1
części ciała zwieżąt kl. 3
zwieżęta
Moja lekcja
pory roku i pogoda
nazwy młodych zwierząt
kierunki świata
jedzenie
unit 3
komputer kl. 3!!!
czynności
żywność
dni tygodnia miesiące
wygląd rozdział 3
sorty
travel
Strony świata po angielsku
5 i 6 rozdzał 3
czasowniki nieregularne 1
czasowniki nieregularne 2
czasowniki nieregularne 3
czasowniki nieregularna 4
ćwiczenia
czsowniki czas teraźniejszy
ćwiczenia
przysłówki
zaimki pytające
czasowniki nieregularne / past simple
Get Moving!
mystery dom słówka
Rozyjski temat 10
5 mystery J.A.KL.6
unity 5 J.A.kl.6
4,5/61 J.A. KL 6
Zwierzęta Po Angielsku Unit 5 4 Klasa
dyscypliny sportowe kl.6
smaki
5 unit mystery
Przymiotniki
czynności
unit 6
j. r 5 unit 6kl
czas!!! XD
7 unit
określenia czasowe UNIT 7 Błażej 4 Klasa
j. r 6 dzał
rzeczowniki
warzywa i owoce
rozdz. 1 ludzie związani z kulturą
rozdz. 1 korzystanie z kultury cz.I
rozdz. 1 korzystanie kultury cz. II
family and friend\rodzina i przyjaciele
CHEMIA 1
cos cos i cos
UNIT 2 - CECHY
MY SCHOOL UNIT 2
out of class
PYTANIE O PODSTAWOWE INFORMACJE:)
moje rzeczy <3
zaimki pytające
zwierzęta
3.3 DZIAŁ 3
instrumenty 5 kl Błażej
pokoje i przedmioty
unit 3 3.6
3 unit 3.5
unit 3 3.2
unit 3 3.1
przyimki miejsca
Części ciała
nature unit 5
lesson 5.1 magda unit 5
przymiotniki z lekcji
magda 5.3 7b
magda 5.2
miejsca w mieście
Rodzina
Małżeństwo i związki
czas wolny
czynności codzienne unit 3
rozdział 4
pogoda
zwierzęta
części ciała zwierząt
jedzenie 7
zwierzęta i ich domy
kolory

You must sign in to write a comment