0 Person likes this. Give a Like!

ameliakonior ameliakonior

I started using VocApp 266 days ago. I have 2 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 4 lessons. The date of my last visit is 2020-02-06 06:34:00.

My interests

English

Flashcards created by me


słówka z 3 działu wakację i podróż
słówka z działu 3 czasowniki frazowe
słówka z działu 3 transport
kłopoty w podróży

You must sign in to write a comment