0 Person likes this. Give a Like!

zosienkaoldzi zosienkaoldzi

I started using VocApp 77 days ago. I have 17 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 10 lessons. The date of my last visit is 2019-12-02 19:49:55.

My interests

English, German

Flashcards created by me


Człowiek (część druga)
Tabela czasowników nieregularnych (część 1)
Niemiecki nieregularne część 1.1
Past Partzip II
POMOCY
Dom (część pierwsza)
Moja lekcja
Nieregularne (ostatnia część)
Dom (część druga)
Sprawdzian z niemieckiego- sommerferien

You must sign in to write a comment