0 Person likes this. Give a Like!

mwalorczyk mwalorczyk

I started using VocApp 2902 days ago. I have 263 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 75 lessons. The date of my last visit is 2017-06-26 17:15:13.

My interests

angielski, niemiecki

Flashcards created by me


zeszyt strona 3-5
zeszyt strona 6-10
zeszyt strona 11-17
zeszyt strona 18-25
zeszyt str 26-28
zeszyt 29-31
zesyt str 33-37
Zdania pełne 1-15
słowka specjalistyczne 1-10
słówka specjalistyczne 2
pełne zdania -15-30
słówka specjalistyczne 2
zDANIA ANGIELSKIE CZ 2
zeszyt strona 38-44
strona 45-50
Zdania angielskie
Zdania angielski cd
zeszyt 51-60
Zeszyt 61-70
zeszyt 71-76
78-86
86-90
90-98
100-106
czasowniki nieregularne 1
zeszyt czerwony 1
zeszyt 113-115
zeszyt 116-119
120-123
zeszyt 124-126
127-129
129-132
zeszyt 133-134
zeszyt str 135-137
zeszyt 137-139
zeszyt 140-142
zeszyt str 143-146
149-152
153-156
157-160
161-164
164-167
168-171
172-175
176-179
181-183
184-187
UX słowka
zeszyt czerwony 2
zeszyt czerwony 3
zeszyt czerwony 4
zeszyt czerwony 5
Kateryna 1
Kateryna 2
Kateryna 3
Kateryna 4
Kateryna 5
Kateryna 6
Kateryna 7
Kateryna 8
Kateryna 9
cd 1
czerwony 1
zeszyt czerwony cd
czerwony 3
czerwony 4
czerwony 3
czerwony 5
czerwony 6
czerwony 7
czerwony zeszyt 1
czerwony zeszyt 2
czerwony zeszyt 3
czerwony zeszyt 4
nowe 1

You must sign in to write a comment