0 Person likes this. Give a Like!

enlvsmalltalk enlvsmalltalk

I started using VocApp 1480 days ago. I am the author of 15 lessons. The date of my last visit is 2019-05-31 12:35:06.

My interests

łotewski

Flashcards created by me


Conversation Starters and Greetings - Sarunas uzsākšana un sasveicināšanās
Conversation Starters and Greetings - Sarunas uzsākšana un sasveicināšanās
Typical Responses - Standarta atbildes
Typical Responses - Standarta atbildes
Talking about the weather - Runājot par laikapstākļiem
Talking about the weather - Runājot par laikapstākļiem
Talking about current events - Runājot par pašreizējiem notikumiem
Talking about current events - Runājot par pašreizējiem notikumiem
At the office - Birojā
At the office - Birojā
At a social event - Pasākumā
At a social event - Pasākumā
At a Conference - Konferencē
At a Conference - Konferencē
Catching up and gossiping - Pļāpājot
Catching up and gossiping - Pļāpājot
Asking for the opinion and giving opinion - Jautājot un izsakot viedokli
Asking for the opinion and giving opinion - Jautājot un izsakot viedokli
Swapping Details - Samainīties ar informāciju
Swapping Details - Samainīties ar informāciju
Departure Phrases - Atvadīšanās frāzes
Departure Phrases - Atvadīšanās frāzes
Meetings - Tikšanās/sapulce
Meetings - Tikšanās/sapulce
Jobs and Job Experience - Darbs un darba pieredze
Jobs and Job Experience - Darbs un darba pieredze
Travelling - Ceļošana
Travelling - Ceļošana
Asking for help and helping - Jautājot pēc palīdzības un palīdzot
Asking for help and helping - Jautājot pēc palīdzības un palīdzot

You must sign in to write a comment