0 Person likes this. Give a Like!

wiktorszypnicki wiktorszypnicki

I started using VocApp 258 days ago. I have 15 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 21 lessons. The date of my last visit is 2019-04-01 22:47:40.

My interests

English

Flashcards created by me


Nizina Śląska
Czasowniki Frazowe
Wyżyna Śląska
Wyżyna Krakowsko Częstochowska i Niecka Nidziańska
Wyżyna Kielecko -Sadomierksa
Wyżyna Lubelska i Roztocze
Podział Polski na regiony geograficzne
Pobrzeża
Pojezierze Mazurskie i Pomorskie
Pojezierze Wielkopolskie i Chełmińsko-dobrzymskie
Atmosfera
Hydrosfera
chmury
Zmiany liczby ludności i Ruch naturalny ludności Polski
Rozmieszczenie ludności w Polsce
Rozwój miast w Polsce. Procesy urbanizacyjne w Polsce
Struktura ludności według wieku i płci
Zmiany w strukturze zatrudnienia
Warunki przyrodnicze rozwoju polskiego rolnictwa
Warunki Społeczno ekonomiczne rozwoju Polskiego Rolnictwa
Uprawy w Polsce

You must sign in to write a comment