Chemia - powietrze

 0    36 flashcards    karolgordon
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Powietrze jest
start learning
mieszaniną jednorodną gazów
Składniki powietrza:
start learning
azot (78%), tlen (21%), gazy szlachetne (0,9%), tlenek węgla(IV), inne
Powietrze - właściwości fizyczne
start learning
mieszanina gazów, bezbarwne, słabo rozpuszcza się w wodzie
Powietrze - właściwości chemiczne
start learning
bezwonne, bez smaku, podtrzymuje spalanie
Azot - właściwości chemiczne
start learning
bezwonny, nie podtrzymuje spalania
Azot - właściwości fizyczne
start learning
gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie
Gaz szlachetne
start learning
hel, neon, argon, krypton, ksenon
Gazy szlachetne noszą taką nazwę bo:
start learning
w temperaturze pokojowej nie reagują z pierwiastkami ani ze związkami chemicznymi
Higroskopijność
start learning
zdolność do pochłaniania wody
Z gazów szlachetnych w powietrzu najwięcej jest
start learning
argonu
Tlen możemy otrzymać z:
start learning
nadmanganianu potasu
Tlen - właściwości fizyczne
start learning
gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie, ma gęstość większą od powietrza
Tlen - właściwości chemiczne
start learning
bezwonny, łączy się z metalami i niematalami (tlenki), podtrzymuje spalanie
Węgiel + Tlen =
start learning
Tlenek węgla(IV)
Tlenki
start learning
produkcy syntezy między tlenem a innymi pierwiastkiem
magnez + tlen
start learning
tlenek magnezu
Symbol chemiczny tlenu
start learning
O
Tlenek węgla(IV) to inaczej
start learning
dwutlenek węgla
Tlenek węgla(IV) - właściwości fizyczne
start learning
gaz, bezbarwny, dobrze rozpuszcza się w wodzie, gęstrzy od powietrza
Tlenek węgla(IV) - właściwości chemiczne
start learning
bezwonny, nie podtrzymuje palenia, reaguje z aktywnymi matalami (np. magnezem)
Jakie związki chemiczne tworzy wodór?
start learning
Wodorki, np. siarkowodór, chlorowodór
Wodór - właściwości fizyczne
start learning
gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie, mała gęstość
Wodór - właściwości chemiczne
start learning
bezwonny, palny, tworzy wodorki
Związki chemiczne wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi
start learning
Wodorki
Rodzaje zanieczyszczeń powietrza
start learning
Stałe, ciekłe, gazowe
Stałe zanieczyszczenia powietrza
start learning
Pyły, dymy
Ciekłe zanieczyszczenia powietrza
start learning
aerozole - freony
Gazowe zanieczyszczenia powietrza
start learning
tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, siarkowodór
Ozon
start learning
odmiana tlenu powstająca podczas wyładowań atmosferycznych
Tlen zastosowanie
start learning
spawanie, aparaty tlenowe, medycyna
Tlenek węgla(IV)
start learning
ochrona przeciwpożarowa, mrożenie i konserwacja żywności
magnez + woda =
start learning
tlenek magnezu + wodór (reakcja wymiany)
Zastosowanie wodoru
start learning
paliwo rakietowe, przemysł, utwardzanie tłuszczu
Odkrywca wodoru jako odrębnej substancji
start learning
Henry Cavendish
Odkrywca Tlenu
start learning
Joseph Priestley
Masa azotu w pomieszczeniu o objętości X
start learning
X * 78 / 100 * gęstość azotu

You must sign in to write a comment