CAE 1426 - 1450

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pilny
Jake jest bardzo pilnym uczniem. Zawsze dostaje dobre oceny.
start learning
diligent
Jake is a very diligent student. He always gets good grades.
chętny, skory
Zawsze jestem chętny do pomocy, gdybyś mnie potrzebowała.
start learning
eager
I am always eager to help if you need me.
ostrożny
Bądź ostrożny. Jaguar może zaatakować w każdym momencie.
start learning
cautious
Be cautious. The jaguar might attack any moment.
wrogość
Pomiędzy Larą i Jane dało się wyczuć napięcie i wrogość.
start learning
enmity
You could sense tension and enmity between Lara and Jane.
obejmować, otaczać
Ten kurs obejmie swoim zakresem wszystko od historii starożytnej po współczesną.
start learning
encompass
This course is to encompass everything from ancient to modern history.
prąd, nurt
Nie jest łatwo płynąć pod prąd.
start learning
current
It's not easy to swim against the current.
ograniczać, zamykać
Przez miesiąc byłem zakmknięty w moim pokoju, ponieważ miałem zapalenie płuc.
start learning
confine
I was confined to my room for a month because I had pneumonia.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do CAE"
(total 1,500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment