CAE 126 - 150

4  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
potulny
Królik był bardzo przyjazny i potulny. Był świetnym zwierzątkiem dla dzieci.
start learning
docile
The rabbit was very friendly and docile, and made a great pet for the children.
wystroić się
Niepotrzebnie się tak wystroiłeś. Idziemy tylko do pubu napić się piwa.
start learning
dress up
You needn't have dressed up. We're just going to a pub to grab a beer.
dobiegać końca
Ten okres mojego życia dobiega końca i teraz czas na nowe przygody.
start learning
draw to a close
This period of my life is drawing to a close, and now it's time for new adventures.
rozwlekły
Proces aplikacyjny jest taki rozwlekły. Już od miesięcy się nim zajmuję!
start learning
drawn-out
This application process has been so drawn-out. I have been working on it for months now!
uprawniony, spełniający warunki
Nie jesteś uprawniony do wejścia do tej sekcji budynku.
start learning
eligible
You are not eligible to enter this section of the building.
osadzić, wbudować
Musimy osadzić te wartości w codziennym życiu naszej firmy,
start learning
embed
We need to embed these values into the day-to-day life of the company.
wydanie, edycja
Poranne wydanie gazety zawierało błąd, który został popawiony w wydaniu popołudniowym.
start learning
edition
The morning edition of the newspaper contained an error, which was corrected in the afternoon edition.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do CAE"
(total 1,500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment