Business 2

 0    23 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
employee
The company employs 1000 employees.
start learning
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
employer
My employer is a young, well-educated woman.
start learning
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
full-time job
Mary has a full-time job at the local grocery.
start learning
praca na pełnym etacie
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
start learning
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
part-time job
Lara has a part-time job at the local supermarket.
start learning
praca na część etatu
Lara pracuje na część etatu w miejscowym supermarkecie.
permanent job
Can you help me find a permanent job?
start learning
stała praca
Czy możesz mi pomóc znaleźć stałą pracę?
temporary job
I am currently working at school, but it is my temporary job.
start learning
praca tymczasowa
Obecnie pracuję w szkole, ale to jest praca tymczasowa.
contract
have a contract
I'm going to contract a couple of painters to paint our living room.
start learning
umowa
Mam zamiar wynająć kilku malarzy, aby pomalowali nasz salon.
agreement
We've reached an agreement.
start learning
porozumienie
Osiągnęliśmy porozumienie.
retire
I'm going to retire at the age of 67.
start learning
przejść na emeryturę
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
pension
start learning
emerytura
payment
For our services we kindly request the following payment...
start learning
płatność
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
make sb redundant
start learning
zwalniać z pracy
redundant
start learning
zbędny, zredukowany
dismiss
start learning
odrzucić, zwolnic, odprawić
suppliers
start learning
dostawcy
exact figure
start learning
dokładna liczba
approximately
The speech lasted approximately one hour.
start learning
około
Przemowa trwała w przybliżeniu godzinę.
hours a week
start learning
Godzin w tygodniu
on average
start learning
średnio
store branch
start learning
Oddział sklepowy
site
Don't go near the construction site.
start learning
teren
miejsce
Nie podchodź do terenu budowy.
warehouse
We inspected all the offices and warehouses.
start learning
magazyn
Sprawdziliśmy wszystkie biura i magazyny.

You must sign in to write a comment