biologia molekularna krótkie wykłady sekcja D

 0    127 flashcards    aleksanderwieckowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
escherichia coli jaki ma genom
start learning
genom prokariotyczny
jak wygląda DNA E. coli
start learning
pojedyncza koliście zamknięta cząsteczka DNA
jaka długość ma DNA E. coli
start learning
4.6 miliona par zasad
W co jest upakowane DNA E. coli
start learning
w nukleoid
jakie stężenie ma nukleoid E. coli
start learning
(duże) 30-50 mg*ml-1
z ilu domen składa się nukleoid E. coli
start learning
50-100 domen
kształt nukleidu e. coli
start learning
domeny przytwierdzone do białka przytwierdzonego do błony komórkowej widok gwiazdy
Chromosom E. coli całościowo jest jaki?
start learning
Superhelikalny ∆Lk? Ln(n) =0.06
Co niepozwala rotować się DNA E. coli
start learning
Przyłaczenie DNA do białkowo-błonowego rusztowania
Najczęstsze białka wiążące DNA?
start learning
HU i H-NS
Białko HU jest?
start learning
-małe; zasadowe; z ładunkiem dodatnim; w postaci dimeru
jak białko HU wiąże DNA?
start learning
Wiąże owijając wokół własnej cząsteczki
Inna nazwa białka H-NS
start learning
wcześniejsza nazwa białko H1
Białko H-NS jest?
start learning
monomerem; ma obojętny ładunek;
Białko H-NS preferuje wiązanie się z DNA jakim?
start learning
Niespecyficznym przede wszystkim miejsca zagięć helisy DNA
Angielska nazwa H-NS oraz HU (zwyczajowa)
start learning
Białko podobne do histonów - Histone-like proteins
na co ma wpływ białka H-NS oraz HU
start learning
na kondensacje DNA
Do czego jest potrzebna kondensacja DNA
start learning
Jest niezbędna by upakować DNA w nukleotyd i utrzymaniu struktury superhelikalnej chromosomu
co znaczy ∆Lk/Lk(-3)
start learning
ze mamy jeden skręt superhelikalny na każde 17 skrętów helisy, w tym połowa skrętów jest wymuszona przez trwałe owiniecie wokół białek HU
inne ważne czynniki w organizowaniu domen DNA
start learning
białka, RNA, mRNA, polimeraza RNA
homolog białka HU?
start learning
białka IHF (integration host factor- integralny czynnik gospodarza)
Ile razy genom prokariota może być mniejszy od genomu eukariota
start learning
Tysiące
DNA eukariota jest upakowany między innymi?
start learning
w chromosomach
Ile chromosomów ma człowiek
start learning
46
jaką ma długość DNA w chromosomach
start learning
około kilku cm liniowej cząsteczki
jak wielkie jest jądro Eukariota
start learning
zbliżone do wielkości bakterii
Jak duże stężenie DNA może być
start learning
nawet 200 mg*ml(-1)
Co to chromatyna
start learning
to kompleks DNA i białek (kompleks nukleoproteinowy) tworzący stopień upakowania DNA
ile procent masy chromatyny to białko
start learning
50%
w jakiej fazie najbardziej jest skondensowany chromosom
start learning
w metafazie
w jakiej fazie chromosom jest mocno rozproszony
start learning
w interfazie
Co to histon
start learning
to białka wchodzące w skład chromatyny
na jakie klasy dzielimy histony?
start learning
H2A, H2B, H3 i H4 to histony rdzeniowe oraz H1
co to histony rdzeniowe
start learning
to histon klasy H2A, H2B, H3 i H4
jakie są histony rdzeniowe w porównaniu do H1
start learning
małe białka(mniejsze niż H1), mają masę od 10 do 20 kDa
histony są
start learning
mocno dodatnie ładunkiem (ułatwia to silne wiązania z ujemnym DNA), 20 do 30% to zasadowe aminokwasy lizyna oraz arganina
jaką masę mają histony H1
start learning
23 kDa
ilość histonów H1 jest mniej więcej połowa ilości innych histonów
start learning
ilość histonów H1 jest mniej więcej połowa ilości innych histonów
Nukeaza to?
start learning
Enzym hydrolizujący wiązanie fosfodiestrowe w kwasach nukleinowych
Egzonukleazy uwalniają?
start learning
pojedyńczę nukleotydy z końców nici kwasów nukleinowych
Endonukleazy rozcinają?
start learning
rozcinają wnętrza wiązań fosfodiestrowych
Co powoduje potraktowanie chromatyny nukleazą z mikrokoków?
start learning
Powoduje do izolacji fragmentu DNA o różnej wielkości będącą wielokrotnością około 200 pz.
200 pz jest z czym zasocjowane
start learning
jest zasocjowane histonowym rdzeniem (okręcone wokół rdzenia) z histonów H2a, H2B, H3 i H4 czyli histonów rdzeniowych
Po pierwszym wycięciu chromatyny nukleazą z mikrokoków i pozostawieniu w dalszym trawieniu nukleazą co się stanie
start learning
zostanie struktura zawierająca fragment 146 pz która jest silnie zasocjowana z histonowym oktamerem (histonami rdzeniowymi) wykazuje ona podobieństwo strukturalne niezależnie od miejsca z którego została wycięta
na histonowym rdzeniu oktamerowym mamy ile pz
start learning
mamy 146 pz owijające się 1.8 lewoskrętnego zwoju tworząc superhelikalność
Co to nukleosom
start learning
nukleosom to rdzeń histonowy (oktamerowy) z nawiniętym DNA w 1.8 skrętu czyli z 146 pz
H1 gdzie się przyczepia?
start learning
Przyczepia się do nukleosomu stabilizując miejsce wejścia oraz wyjścia DNA nawijając 20 pz co daje ładnie 166 pz
Czemu odpowiada 166 pz nawiniętych na rdzeń nukleosomu oraz na histon H1
start learning
odpowiada 2 pełnym skrętom
Czemu H1 jest większe?
start learning
bo ma dodatkowy ogon "C-końcowy" który odpowiada za stabilność DNA pomiędzy nukleosomami
Czy histon H1 może być zamieniony na inny?
start learning
W niektórych typach komórek może być zamieniony na swój skrajny wariant na histon H5 który nie ulega transkrypcji.
Co to sznur koralików?
start learning
to nukleosony wraz z DNA łacznikowym które jest cienką nicią DNA która uzupełnia do 200 pz powtarzających się podczas doświadczenia z nukleazą
ule wynosi standardowo DNA łącznikowe?
start learning
Zwykle około 55pz ale może mieć od kilku do nawet 100 pz
czy histon H1 zwiększa organizacje "koralików"?
start learning
Tak wraz z wzrostem stężenia soli aż do powstania włókien średnicy 30nm
Jak nazywa się lewostronna zawinięta helisa wyższego rzędu?
start learning
jest to solenoid
na jeden obrót w solenoidzie przypada ile nukleosomów?
start learning
6 nukleosomów
Długość DNA w pętli eukariota to?
start learning
100 pz w przybliżeniu tyle co u prokariota jednak w chromosomie eukariotycznym mamy znacznie więcej pętli
przez co są końce pętli unieruchomione?
start learning
są unieruchomione przez rusztowanie białkowe lub matriks jądrowy (czyli kompleksy białkowe)
Jak wyglądają wymiary wyższych struktur uporządkowania DNA?
start learning
tworzą się włókna o średnicy 30 nm oraz z nich pętle o szerokości 300nm
w jakiej fazie chromosom jest najbardziej skondensowany?
start learning
w mitozie
przed czym chroni chromosom duże skondensowanie?
start learning
Przed rozerwaniem DNA
Przez co są rozdzielane chromosomy?
start learning
Przez wrzeciono mitotyczne.
Co mamy na końcach chromosomów oraz DNA
start learning
Telomery
Centromer to
start learning
Ograniczony rejon gdzie łącza się dwie chromatydy siostrzane tworząc chromosom
co to kinetochor
start learning
kompleks białkowy przyłączający się do mikrotubul wrzeciona mitotycznego
Co rozdzielają mikrotubule
start learning
Rozdzielają chromatydy podczas anafazy
długość centromeru u drożdży?
start learning
88pz bogatych w AT
Centromer Eukariota ograniczony jest
start learning
satelitarnym DNA (sekwencjami powtarzającymi się)
Co zawiera telomer?
start learning
zawiera setki kopi sekfencji (5-TTAGGG-3 u człowieka)
Co syntetyzuje telomeraza
start learning
sekfencje (5-TTAGGG-3)
co to telomeraza?
start learning
jest to rodzaj rybonukleoproteiny
Co zabezpiecza telomer
start learning
końcówkę chromosomu
Jak uchronić telomer przed skracaniem?
start learning
należy syntetyzować niezależnie telomer
co zachodzi podczas interfazy
start learning
transkrypcja genów na chromosomach oraz replikacja DNA
jak długo trwa faza S (interfaza)
start learning
większość czasu
jaką strukturę przyjmują chromosomy podczas interfazy?
start learning
przyjmują strukturę bardziej rozproszoną nie da się ich rozróżnić
co to heterohromatyna
start learning
jest to część chromatyny w interfazie jaka dalej jest mocno skondensowana jednak nie aż tak silnie jak w metafazie
z czego składa się heterochromatyna
start learning
z satelitarnego DNA jest transkrypcyjnie nieaktywna przykładem jest chromosom X u samic ssaków.
gdzie widzimy heterochromatynę w jądrze pod mikroskopem
start learning
widzimy ją na obrzeżach jądra jako ciemne prążki
Co to Euchromatyna
start learning
pozostała część chromatyny inna niż heterochromatyna
Co się dzieje z Euchromatyną aktywną transkrypcyjnie
start learning
może być bardziej rozproszona już rozwinięta z pętli 30nm aż do sznura koralików czy nawet odwinięta z nukleosomów by łatwo przyłączać czynniki transkrypcyjne
Jaka cześć euchromatyny jest aktywna transkrypcyjnie?
start learning
10%
gdzie znajduje się gen?
start learning
w miejscach aktywnych transkrypcyjnie
jak mapuje się miejsca aktywne transkrypcyjnie?
start learning
szuka się miejsc z nadwrazliwościa na DNazę I czyli deoksyrybonukleazę I
Co robi DNaza I
start learning
rozcina DNA
sygnał do odpowiedniego poziomu upakowania chromosomu w miejscach genów ulegających ekspresji jest?
start learning
metylacja C-5 cytozyny występująca w sekfencji 5-CG-3
powszechnie nazwa metylacji C - 5 cytozyny?
start learning
metylacja CpG
gdzie znajdują się niezmetylowane wyspy CpG?
start learning
W obrębie genów aktywnych transkrypcyjnie
Jak długie są niezmetylowane wyspy CpG?
start learning
2000 pz
co się dzieje z zmetylowaną sekwencją CpG?
start learning
szybko mutuje do TpG z powodu spontanicznej deaminacji 5'-metylocytozyny do tyminy
przykład występowania histonu H5?
start learning
w krwinkach czerwonych ptaków
aktywnej transkrypcji chromatyny towazyszy
start learning
acetylacja reszty lizyny w N-końcowych domenach
co towarzyszy kondensacji chromosomów?
start learning
fosforylacja histonu H1
unikatowe sekwencje DNA
start learning
hybrydyzują wolniej, są często aktywne transkrypcyjnie
tandemowe zespoły genów
start learning
to takie jakie maja sekwencje transkrypcyjną wielokrotnie powtórzona. np geny transkrybujące RNA czy DNA
sekwencje SINES
start learning
krótkie elementy rozproszone od kilkuset pz
sekwencje LINES
start learning
od tysiąca do 5 tysięcy pz (długie elementy rozproszone
najpopularniejsze LINES u człowieka
start learning
sekfencja Alu
długość sekwencji Alu?
start learning
300pz
jak często występuje Alu?
start learning
300000 a 500000 razy się powtarza z 80% 90% procentową powtarzalnością
długość DNA satelitarnego?
start learning
od 2 do 20-30 pz
podział DNA sateliarnego?
start learning
minisatelity oraz mikrosatelity
minisatelity
start learning
tandemowe powtórzenia o zmiennej liczbie powtórzeń VNTR
mikrosatelity
start learning
proste powtórzenia tandemowe STR
gdzie znajdziemy minisatelity VNRT
start learning
najczęściej w pobliżu końca chromosomów
Gdzie znajdziemy mikrosatelity? (SRT)
start learning
wzdłuż całego chromosomu
do czego stosujemy minisatelity
start learning
do zbadania odcisku DNA np w celu sprawdzeniu pokrewieństwa
sekwencja polimorficzna
start learning
to sekwencja inna niż na chromosomie homologicznym lub jeśli występuje inna sekwencja niż standardowa u danego gatunku
SNP
start learning
polimorfizm pojedynczych nukleotydów
SSLP
start learning
polimorfizm długości pojedynczej sekwencji
RFLP
start learning
polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych
dogmat biologii molekularnej
start learning
Z DNA powstaje RNA które tworzy białka
polimeraza RNA co robi
start learning
transkrybuje gen poczynając od promotora a kończąc na terminatorowej sekwencji
RNA kodujący kilka białek to
start learning
RNA polistronicowy
translacja RNA na białko odbywa się w?
start learning
rybosomach
miejsce RNA gdzie koduje kilka białek nazywane jest?
start learning
Operonem
RNA jakie jest tłumaczone w Rybosomach to
start learning
mRNA (messege RNA)
kodon startu to
start learning
kodon inicjatorowy zwykle AUG
tRNA mają funkcje?
start learning
transportują aminokwasy do rybosomów w celu tworzenia białek (tRNA - transport RNA)
jak wygląda ekspresja genów u prokariota
start learning
polimeraza RNA transkrybuje gen następnie przez transkrypcje mRNA i przenoszony do rybosomu tam udział tRNA które donosi aminokwasy. Zwykle sekfencja kodonu inicjatora to AUG przy końcu 5' a terminator jest na końcu 3'
pre-mRNA
start learning
RNA jakie jest transkrybowane w jądrze komórkowym i syntetyzowane przez polimeraze II
pre - mRNA jest transkrybowane przez którą po
start learning
polimeraze II
zwykle u eukariota jest kodowane tylko jedno białko
start learning
miejsca transkrypcyjne są monostronicowe
kapowanie
start learning
czyli dodanie do pre-mRNA ogonu poli (A) na końcu 3' co zwiększa stabilność
introny
start learning
sekwencję przerywające kodowanie białka
splicing
start learning
usuwanie intronów z pre-mRNA i powstanie eksonów
snRNA
start learning
małe jąderkowe RNA
snRNA powstaje?
start learning
w wyniku splicingu

You must sign in to write a comment