Basic verbs

 0    51 flashcards    apaznowicz7
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to buy
I would like to buy a bottle of water.
start learning
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.

to drink
Would you like to drink wine?
start learning
pić
Napijesz się wina?

to drive
Can you drive?
start learning
prowadzić samochód
Potrafisz prowadzić samochód?

to draw
Can you draw a portrait of me?
start learning
rysować
Możesz narysować mój portret?

to dance
Where did you learn to dance tango?
start learning
tańczyć
Gdzie nauczyłaś się tańczyć tango?

to eat
Let's have something to eat.
start learning
jeść
Zjedzmy coś.

to fly
How often do you fly to London?
start learning
lecieć
Jak często latasz do Londynu?

to feed
You shouldn't feed wild animals.
start learning
karmić
Nie powinieneś dokarmiać dzikich zwierząt.

to go
go to work
start learning
iść/pojechać
iść do pracy

to give
Give it to me!
start learning
dawać
Daj mi to!

to get
get a message
start learning
dostać
dostać wiadomość

know
I don't know.
start learning
znać/wiedzieć
Nie wiem.

to like
I really like eating cookies.
start learning
lubić
Bardzo lubię jeść ciastka.

to live
I live in the capital.
start learning
żyć/mieszkać
Mieszkam w stolicy.

to learn
I'm learning new words.
start learning
uczyć się
Uczę się nowych słów.

to make
make coffee
start learning
robić
robić kawę

to meet
Let's meet tonight at the club.
start learning
poznawać, spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.

to need
need help
start learning
potrzebować
potrzebować pomocy

to open
Open the door!
start learning
otwierać
Otwórzcie drzwi!

to pay
We need to pay the bills.
start learning
płacić
Musimy zapłacić rachunki.

to read
Tom is reading a newspaper now.
start learning
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.

to ride
a horse, a bicycle
ride a bicycle
start learning
jeździć
na koniu, na rowerze
jeździć na rowerze

to run
You have to run faster.
start learning
biegać
Musisz biec szybciej.

to rest
rest
start learning
odpoczywać
odpoczywać

to repeat
Could you repeat the last digit, please?
start learning
powtórzyć / powtarzać
Czy mogłaby Pani powtórzyć ostatnią cyfrę?

to see
I can't see her.
start learning
widzieć
Nie widzę jej.

say
I want to say something to you in private.
start learning
powiedzieć coś
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.

to speak
speak English
start learning
mówić
mówić po angielsku

to ski
Can you ski?
start learning
jeździć na nartach
Umiesz jeździć na nartach.

to stay
Can't you stay longer?
start learning
zostawać
Nie możesz zostać dłużej?

to sleep
Be quiet! Mary is still sleeping.
start learning
spać
Bądż cicho! Mary jeszcze śpi.

to stand
stand up
start learning
stać
wstawać

to sit
sit down
start learning
siedzieć
siadać

to sell
He sells fruits and vegetables.
start learning
sprzedawać
On sprzedaje owoce i warzywa.

to talk
We have to talk about it.
start learning
rozmawiać
Musimy o tym porozmawiać.

to tell
Tell me what happened.
start learning
powiedzieć
Powiedz mi co się stało.

to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
start learning
uczyć kogoś
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.

to thank
Thank you for your help.
start learning
dziękuję
Dziękuję ci za twoją pomoc.

to think
What do you think about that?
start learning
myśleć
Co o tym myślisz?

to wake up
I usually wake up at eight.
start learning
budzić się
Zazwyczaj budzę się o ósmej.

to wash
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
start learning
myć
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.

to watch
watch TV
start learning
oglądać
oglądać telewizję

to work
They work for the National Museum in London.
start learning
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.

to wait
What are we waiting for?
start learning
czekać
Na co czekamy?

to write
I have to write an essay.
start learning
pisać
Muszę napisać esej.

to walk
Let's go for a walk.
start learning
spacerować, chodzić
Chodźmy na spacer.

to cost
How much does this shirt cost?
start learning
kosztować
Ile kosztuje ta koszula?

to cook
I don't cook very often.
start learning
gotować
Nie gotuję zbyt często.

to come
When is your sister coming?
start learning
przyjść
Kiedy przychodzi twoja siostra?

can
Can you help me?
start learning
móc, potrafić
Możesz mi pomóc?

powtarzać


You must sign in to write a comment