Aspekte B2 4 Armut is keine Schade

 0    104 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
beschlossen
start learning
decydować
etwas ins Leben rufen
start learning
powoływać coś do życia
die Hauptperson
start learning
Główny bohater
die Sorge
start learning
zmartwienie, troska
die Not, Nöte
start learning
tarapaty, zmartwienia
begehen
start learning
obchodzić
inzwischen
start learning
w międzyczasie
übernehmen übernahm übernommen
start learning
przejąć
die Veranstaltung
In der Stadt gibt es viele kulturelle Veranstaltungen.
start learning
impreza
W tym mieście jest dużo imprez kulturalnych.
stattfinden
start learning
mieć miejsce
die Lage
start learning
Sytuacja, położenie
jemanden auf etwas aufmerksam machen
start learning
zwracać czyjąś uwagę na coś
der Kinderschutzbund
start learning
Child Protection Agency
überlegen
start learning
przeważający, zdecydowany, rozważać
etwas auf die Beine stellen
start learning
zrobić coś, zorganizować coś
das Frühjahr
start learning
wiosna
das Zeichen
start learning
Znak, oznaka
die Tendenz
start learning
tendencja
steigend
start learning
wzrastający
steigen
start learning
rosnąć, wsiadać
die Tatsache
start learning
fakt
hinnehmen
start learning
akceptować, godzić się, brać ze sobą
unterhalb
start learning
poniżej
die Armutsgrenze
start learning
granica ubóstwa
das Fähnchen
start learning
flaga, chorągiewka
jeweils
start learning
za każdym razem
aufstellen
start learning
ustanawiać, wznosić
tauschen
start learning
wymienić, zamienić
spenden
start learning
dać, oddać
die Wiese
start learning
łąka
das Bundeskanzleramt
start learning
Kancelaria Federalna
verschwinden
Er ist verschwunden und es ist uns nicht gelungen, ihn zu finden.
start learning
znikać
Zniknął i nie udało nam się go znaleźć.
die Resonanz
start learning
oddźwięk, reakcja, rezonans
riesig
Wir müssen zugeben, dass wir ein riesiges Problem haben.
start learning
ogromny, wielki
Musimy przyznać, że mamy ogromny problem.
der Vortrag
start learning
Wykład
anschließend
start learning
następnie, późniejszy
der Rand
start learning
Krawędź, brzeg, skraj
die Gesellschaft
start learning
społeczeństwo
zu etwas beitragen
start learning
przyczynić się do czegoś, wnosić coś
der Reichtum
start learning
bogactwo, majątek
der Bericht
start learning
Raport, sprawozdanie
angehen
start learning
rozpoczynać, włączać
der Teufelskreis
start learning
błędne koło
die Arbeitslosigkeit
start learning
bezrobocie
eindrucksvoll
start learning
imponujący
aufzeigen
start learning
ukazywać, demonstrować
der Schwerpunkt
start learning
zagadnienie kluczowe, istota
an etwas teilhaben
start learning
uczestniczyć w czymś
die Teilhabe
start learning
udział, uczestnictwo
gleich
Alle Menschen sollen gleiche Rechte haben.
start learning
równy
Wszyscy ludzie powinni mieć takie same prawa.
die Lebenslage
start learning
warunki życia, sytuacja życiowa
eingehen
start learning
nadchodzić, wpływać
darüber hinaus
start learning
ponadto
die Mithilfe
start learning
pomoc, wsparcie
die Kleiderspende
start learning
darowizna ubrań
sich für jemanden/etwas engagieren
start learning
angażować się dla kogoś/w coś
ehrenamtlich
start learning
bezpłatny, honorowy, niezawodny
etwas über jemanden/etwas erfahren
start learning
dowiedzieć się o kimś / czymś
die Kleiderkammer
start learning
magazyn mundurów
in einer Sache tätig werden
start learning
interweniować w jakiejś sprawie, pracować
die Essenausgabe
start learning
wydawanie posiłków
die Suppenküche
start learning
kuchnia dla ubogich
der Eintritt
start learning
wejście, wstęp
empfinden
start learning
odczuwać, czuć
die Krankheit
start learning
choroba
der Hunger
start learning
głód
lassen, ließ, hat gelassen
start learning
zostawiać, pozwalać
anerkannt
start learning
uznany, ceniony
erfassen
start learning
pojmować
gelten
start learning
być ważnym, dotyczyć
die Grundlage
start learning
Podstawa
jemanden/etwas mit jemandem/etwas vergleichen
start learning
porównywać
jemanden/etwas einschätzen
start learning
ocenić kogoś / coś
rund
start learning
okrągły, zaokrąglony
nötig
start learning
konieczny
die Aussicht
start learning
widok, perspektywa
der Übergriff
start learning
interwencja
schutzlos
start learning
bezbronny
jemandem/etwas schutzlos ausgeliefert sein
start learning
być zdanym na łaskę i niełaskę kogoś/czegoś
bestimmen
start learning
kształtować, postanawiać
die Ursache
start learning
przyczyna
die Dürreperiode
start learning
susza
die Ernte
start learning
żniwa
vernichten
start learning
zniszczyć
niedrig
start learning
niski
der Arbeitslohn
start learning
płaca, wynagrodzenie
das Bevölkerungswachstum
start learning
wzrost liczby ludności
meistens
start learning
głównie, przeważnie
gleichzeitig
start learning
jednocześnie
betroffen
start learning
dotknięty
dumm
start learning
głupi, nieprzyjemny
das Reich
start learning
Królestwo
die Studiengebühr
start learning
Czesne
mit etwas den Nagel auf den Kopf treffen
start learning
trafić z czymś w dziesiątkę
das Verhältnis
start learning
porównanie, proporcja
die Lesart
start learning
interpretacja
die Forschung
Die Wissenschaftlersgruppe führt eine Forschung.
start learning
badania
Grupa naukowców przeprowadzi badanie.
der Zusammenhang
start learning
związek
der Bildungserfolg
start learning
sukces edukacyjny
feststellen
start learning
ustalać, badać, diagnozować
das Elternhaus
start learning
Dom rodzinny
sozioökonomisch
start learning
społeczno-ekonomiczny
erwerben
start learning
nabyć, pozyskać
einkommensschwach
start learning
o niskich dochodach

You must sign in to write a comment