Adjectives intermediate (comparing)

 0    31 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
start learning
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
breathtaking
The view was breathtaking.
start learning
zapierający dech
Widok zapierał dech w piersiach.
shocked
We were shocked to learn about the earthquake.
start learning
wstrząśnięty
Byliśmy zszokowani informacją o trzęsieniu ziemi.
amused
We were really amused by that idea.
start learning
rozbawiony
Ten pomysł naprawdę nas rozbawił.
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
start learning
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
stunning
The result is stunning.
start learning
oszałamiający
Rezultat jest oszałamiający.
aware of
I'm fully aware of the risk involved in this.
start learning
świadomy czegoś
Jestem w pełni świadom związanego z tym ryzyka.
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
start learning
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
unimaginable
That's a lot of money, but not an unimaginable amount.
start learning
niewyobrażalny
To dużo pieniędzy, ale nie niewyobrażalna ilość.
artificial
She welcomed me with an artificial smile.
start learning
sztuczny
Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.
cosy
I like your room, it's cosy in here.
start learning
przytulny
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
dishonest
I've never done a dishonest thing in my life!
start learning
nieuczciwy
Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!
controversial
You should avoid controversial subjects.
start learning
kontrowersyjny
Powinieneś unikać kontrowersyjnych tematów.
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
start learning
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
complex
This problem is quite complex, you have to help me.
start learning
kompleks
Ten problem jest dość złożony, musisz mi pomóc.
colourful
They were wearing colourful clothes.
start learning
kolorowy
Oni mieli na sobie kolorowe ubrania.
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
start learning
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
cheerful
Peter is a very cheerful baby and almost never cries.
start learning
pogodny
Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.
charming
This village is so charming I decided to buy a weekend cottage here
start learning
czarujący / uroczy
Ta wioska jest tak urocza, że postanowiłem kupić tutaj domek letniskowy.
cute
Your puppy is so cute!
start learning
śliczny
Twój szczeniak jest taki słodki!
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
start learning
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
generous
He is so generous he got her a brand new car.
start learning
hojny
Jest tak hojny, że kupił jej całkiem nowy samochód.
elegant
You look elegant in this suit.
start learning
elegancki
Wyglądasz elegancko w tym garniturze.
embarrassing
The situation was embarrassing for everyone.
start learning
żenujący
Sytuacja była żenująca dla wszystkich.
impressive
That's impressive.
start learning
robiący wrażenie
To imponujące.
harmful
Smoking is harmful.
start learning
szkodliwy
Palenie jest szkodliwe.
strict
My English teacher is strict.
start learning
surowy
Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
harmless
It was just harmless fun.
start learning
nieszkodliwy
To była tylko niewinna zabawa.
rational
Everything I'm doing is rational from my point of view.
start learning
racjonalny
Wszystko co robię jest racjonalne z mojego punktu widzenia.
fashionable
Red and green are very fashionable this season.
start learning
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
unique
This sculpture has a unique shape.
start learning
wyjątkowy, unikalny
Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.

You must sign in to write a comment