4. Arbeitssuche

 0    115 flashcards    aleksandramarczak5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dojazd
start learning
die Anfahrt, -en
odsłuchiwać coś
start learning
etwas abhören
nagrywać coś na taśmę
start learning
etwas auf Band aufnehmen
spokojny, opanowany
start learning
gefasst
zastanawiać się nad czymś
start learning
sich Gedanken über etwas
specjalne życzenie
start learning
der Sonderwunsch
jasny, przejrzysty
start learning
übersichtlich
przekonujący
start learning
überzeugend
niedokładne sformułowanie
start learning
ungenaue Formulierungen
niejasny opis kariery
start learning
unübersichtliche Darstellung des Werdegangs
dyplom, ukończenie, świadectwo końcowe
start learning
der Abschluss
rozpocząć karierę zawodową
start learning
beruflicher Werdegang losgehen
Umiejętności komputerowe
start learning
EDV-Kenntnisse
Rozmowa wstępna/początkowa
start learning
das Anfangsgespräch
List motywacyjny x2
start learning
das Anschreiben/ das Bewerbungsschreiben
cele zawodowe
start learning
berufliche Zielvorstellungen
wyścig rekrutacyjny
start learning
das Bewerberrennen
liczba kandydatów
start learning
die Bewerberzahl
rozmowa kwalifikacyjna x2
start learning
das Bewerbungsgespräch = Vorstellungsgespräch
folder/teczka aplikacyjna
start learning
die Bewerbungsmappe (-n)
dokumenty aplikacyjne
start learning
die Bewerbungsunterlagen
odniesienie, relacja
start learning
der Bezug
związek ze stanowiskiem o które ktoś się ubiega
start learning
Bezug zur Einstiegsposition
kwalifikacje zawodowe
start learning
fachliche Qualifikationen
konkurent, rywal
start learning
der Mitbewerber, -
plik PDF
start learning
die PDF-Datei
dział kadr
start learning
die Personalabteilung
profil działalności/ aktywności zawodowej
start learning
das Tätigkeitsprofil
teczka aplikacyjna (wysyłana) online
start learning
virtuelle Mappe
przedstawienie się, prezentowanie
start learning
das Vorstellen
zorientowany, obeznany
start learning
bewandert in D
zmiany demograficzne
start learning
demografischer Wandel
Oczekiwania, wymagania
start learning
die Erwartung/-en
dorastanie w cyfrowej rzeczywistości
start learning
in digitaler Umgebung aufwachsen
przyjmowć krytykę
start learning
Kritik annehmen
zdolny do przyjęcia krytyki
start learning
kritikfähig
ukształtować trwale
start learning
nachhaltig prägen
orientacja na długotrwały rozwój przedsiębiorstwa
start learning
die Nachhaltigkeit
faktyczna wiedza, znajomość rzeczy
start learning
die Sachenkenntnis
odpowiedzialność społeczna
start learning
soziale Verantwortlichkeit
administracja
start learning
die Verwaltung, en
wybredny, grymaśny
start learning
wählerisch = verwöhnt
sprzeciw, opór
start learning
der Wiederspruch
z rezerwą, z dystansem, ostrożnie
start learning
zurückhaltend
wydajność pracy
start learning
die Arbeitsleistung
Świat pracy
start learning
die Arbeitswelt
Wykonywanie zadań
start learning
Aufgaben erfüllen
Ustawienie, zatrudnienie
start learning
die Einstellung
nowo zatrudniony
start learning
der Neueingestellte
szkolić
start learning
schulen
sukcesywnie połączyć
start learning
sukzessiv vernetzten
sieć kontaktów
start learning
die Vernetzung
przełożony
start learning
der Vorgesetzte
Federalna Agencja Pracy
start learning
Bundesagentur für Arbeit
zmora, przekleństwo
start learning
der Fluch
niebezpieczeństwa czyhają
start learning
Gefahren lauern
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
start learning
Organisation für wirtschaftlische Zusmmenarbeit und Entwicklung (OECD)
kryzys zadłużenia
start learning
die Schuldenkrise
fluktuacja, wahanie
start learning
die Schwankung
ubezpieczenie społeczne
start learning
die Sozialversicherung
załamanie się gospodarki
start learning
der Wirtschaftseinbruch
wzrost gospodarczy
start learning
das Wirtschaftswachstum
urząd pracy
start learning
das Arbeitsamt
wskaźnik bezrobocia
start learning
die Arbeitslosenquote
spadek bezrobocia
start learning
Rückgang der Arbeitslosigkeit
świadczenia socjalne
start learning
Sozialleistungen
bezrobocie ukryte
start learning
verdeckte Arbeitslosigkeit
Praca na linii montażowej/ przy taśmie
start learning
Arbeit am Fließband
siła robocza
start learning
die Arbeitskraft
prawo pracy
start learning
das Arbeitsrecht
cel emigracji
start learning
das Auswanderungsziel
umowa o pracę na czas (nie)określony
start learning
befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag
być aktywnym zawodowo
start learning
berufstätig sein
zatrudniać
start learning
beschäftigen
stopa zatrudnienia
start learning
Beschäftigtenquote
warunki zatrudnienia
start learning
die Beschäftigungsbedingungen
Umowa o świadczenie usług/ zlecenia
start learning
der Dienstvertrag
zawrzeć umowę
start learning
einen Vertrag abschließen
unieważnić umowę
start learning
einen Vertrag rückgängig machen
odwołać, zwolnić
start learning
entlassen
praca zarobkowa
start learning
die Erwerbstätigkeit
osoba pracująca
start learning
die Erwerbstätige
wynagrodzenie
start learning
das Gehalt
praca umysłowa / fizyczna
start learning
geistige/ körperliche Arbeit
płaca, wynagrodzenie
start learning
der Lohn
samozatrudnienie
start learning
die Selbstbeschäftigung
składki na ubezpieczenia społeczne
start learning
die Sozialabgaben
subsydiowane miejsca pracy
start learning
staatlich subventionierte Stellen
zdalna praca
start learning
die Telearbeit
nie miec zajęcia
start learning
untätig sein
prawo do urlopu
start learning
der Urlaubsanspruch
postanowienia zawarte w umowie
start learning
die Vertragsbestimmungen
umowa o dzieło
start learning
der Werkvertrag
praca tymczasowa
start learning
die Zeitarbeit
los
start learning
das Schicksal
scena
start learning
die Bühne
wymagać, żądać
start learning
verlangen
podkreślać
start learning
betonen
staranny, dokładny
start learning
sorgfältig
okazywać dokumenty
start learning
Dokumente vorlegen
opanowany, przygotowany, gotowy
start learning
gefasst
sppsoby zachowania
start learning
die Verhaltensweisen
przysłuchiwać się
start learning
zuhören
celowy
start learning
gezielt
ze strony/ z punktu widzenia
start learning
seitens +G.
wzbogacać
start learning
bereichern
informacje, oświadczenie, doniesienia
start learning
die Angabe, die Angaben
czas/ okres rozkwitu
start learning
die Blütezeit
zrzeszenie, stowarzyszenie, pogodzenie
start learning
die Vereinigung
nabywca, pobierający
start learning
der Bezieher
wzmacniać, umacniać
start learning
verfestigen
niski, niewielki, nieznaczny
start learning
gering
wzrastać, podnosić się
start learning
steigen, stieg, ist gestiegen
obniżać się, spadać
start learning
sinken, senken
mruczeć, warczeć
start learning
brummen, brummte, hat gebrummt

You must sign in to write a comment