300 most important Norwegian adjectives 1 - 25

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lovely
Your sister is really lovely.
start learning
nydelig
Søstra di er virkelig nydelig.
sure
I'm sure he loves you.
start learning
sikker
Jeg er sikker på at han elsker deg.
only
Elena is the only person that understands her.
start learning
eneste
Elena er den eneste personen som forstår henne.
very
Our teacher is very demanding.
start learning
veldig
Læreren vår er veldig krevende.
careful
Be careful and don't disturb your friends.
start learning
opmerksom
Vær oppmerksom og ikke forstyrr vennene dine.
bad
Knut thinks he's a bad person.
start learning
dårlig
Knut synes at han er en dårlig person.
new
My new boyfriend is very intelligent.
start learning
ny
Min ny kjæresten er veldig inteligent.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Norwegian Words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment