10 words in 10 seconds

 0    10 flashcards    VocApp
 
Question Answer
tôi
Tôi là người Việt Nam.
start learning
I
I am Vietnamese.
không
Ôi không!
start learning
no
Oh no!
vâng
Vâng, tất nhiên rồi!
start learning
yes
Yes, of course!
bạn
Bạn có phải là người Việt Nam không?
start learning
you
Are you Vietnamese?
muốn
Tôi muốn đi tham quan thành phố.
start learning
to want
I want to visit the city.
làm
Bạn sẽ giúp tôi làm cái này chứ?
start learning
to do
Will you help me to do this?
đi
Chúng tôi về nhà.
start learning
to go
We're going home.
Cái gì?
Bạn đang làm gì vậy?
start learning
What?
What are you doing?
Xin chào!
Xin chào, rất vui được gặp bạn!
start learning
Hello!
Hello, nice to meet you!
Làm ơn.
Bạn làm ơn nhắc lại được không?
start learning
Please.
Could you repeat, please?

You must sign in to write a comment