Skrajnie Uproszczona Gramatyka - La Gramática Extremadamente Simplificada.

4.5  1    48 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
regularna forma imiesłowu przymiotnikowego dla czasowników "-er"
używa się go także do tworzenia czasu Preterito Perfecto
start learning
zamień "-er" na "-ido"
comER => comIDO
czasowniki regularne zakończone na "-ar" w czasie teraźniejszym - 3 os. liczba mn.
start learning
odejmujemy "-ar" i dodajemy: "-an"
hablAR => ellos hablAN
Jak tworzymy zdania dla 1 os. l. poj. czasu Preterito Perfecto?
start learning
yo he + czasownik z -ado/-ido
Jak ze zdania oznajmującego zrobić pytanie typu "tak-nie"?
start learning
Po prostu wypowiedz je podwyższając głos, po polsku też tak można robić:)
Ania umie gotować. Ania umie gotować? - Ana sabe cocinar. ¿Ana sabe cocinar?
O czym jeszcze nie wspomnieliśmy?
start learning
M.in. o czasownikach o nieregularnych, czasie przeszłym prostym, zaprzeszłym, czasie przyszłym prostym, trybie przypuszczającym i łączącym i zdaniach warunkowych.
W jaki sposób mówimy o czynnościach przeszłych?
Czynności przeszłe, ale powiązane z teraźniejszością; zdarzyły się w niezamkniętej przeszłości - w tym tygodniu; miesiącu / mają wpływ na obecną sytuację / nie ważne kiedy, ale ważne że się wydarzyły.
start learning
używamy czasu Preterito Perfecto (czasownik "haber" + imiesłów przymiotnikowy)
Czy czasowniki odmieniają się przez osoby?
start learning
Tak
dlatego nie jest konieczne używanie zaimków osobowych w zdaniach
+41 flashcards
The lesson is part of the course
"Hiszpański: dzień drugi"
(total 358 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment