Religia - La religión

 0    47 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niebo
start learning
el cielo
czyściec
Protestanci odrzucają istnienie czyśćca.
start learning
el purgatorio
Los protestantes rechazan la existencia del purgatorio.
buddyzm
start learning
el budismo
Pismo Święte/Biblia
start learning
la Sagrada Escritura/Biblia
Uwaga! ¨Biblia΅ bez rodzajnika.
bazylika
start learning
la basílica
świecki
Według prawa Francja jest państwem świeckim.
start learning
laico
Según la ley, Francia es un país laico.
ateista
Roberto jest zdeklarowanym ateistą, który odrzuca wszelkie religie.
start learning
el ateo
Roberto es un ateo declarado que rechaza todas las religiones.
+40 flashcards
The lesson is part of the course
"Hiszpański B2"
(total 1,506 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment