Programowanie - Programming

 0    54 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
język programowania
Aplikacja została stworzona w języku programowania C.
start learning
programming language
also: computer language
This application was developed in the programming language C.
wykonywać
np. skrypt, program
Aby wykonać skrypt, proszę nacisnąć przycisk "Start".
start learning
to execute
Please press the button "Start" to execute the script.
środowisko uruchomieniowe
Zalogowany użytkownik może wybrać i zainstalować konkretne środowisko uruchomieniowe.
start learning
runtime environment
A logged-on user can select and install a particular runtime environment.
log
inaczej: dziennik, rejestr zdarzeń
Sprawdziliśmy wszystkie wpisy w tym logu.
start learning
log
We checked all entries in this log.
kod źródłowy
Rozpowszechnianie kodu źródłowego jest niedozwolone.
start learning
source code
Distribution of the source code is illegal.
zapytanie SQL
Szczegółowe raporty są tworzone w oparciu o zapytania SQL.
start learning
SQL query
Detailed reports are created based on SQL queries.
kod binarny
start learning
binary code
+47 flashcards
The lesson is part of the course
"Business English - IT"
(total 311 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment