Một cuộc trò chuyện điển hình từ cuốn sách của học sinh;) - Una conversación típica de un libro de estudiantes;)

 0    15 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tên bạn là gì?
start learning
¿Cómo te llamas?
Bạn làm nghề gì?
start learning
¿Cuál es tu trabajo?
Tôi không hút thuốc.
start learning
No fumo.
Bạn đến từ đâu?
start learning
¿De dónde eres?
Bạn bao nhiêu tuổi?
start learning
¿Cuántos años tienes?
Bạn có hút thuốc lá không?
start learning
¿Fumas cigarrillos?
Bạn sống ở đâu?
start learning
¿Dónde vives?
+8 flashcards
The lesson is part of the course
"Tiếng Tây Ban Nha ngày 2"
(total 173 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment