Goethe Z. T7

 0    63 flashcards    lotolga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Meine Freundin hat ein Baby bekommen.
start learning
Moja dziewczyna urodziła dziecko.
der Babysitter für unsere Tochter
start learning
opiekunka dla naszej córki
backen, backt/ bäckt, backte, hat gebacken
start learning
piec
die Bäckerei, Bäckereien
start learning
piekarnia
baden, badet, badete, hat gebadet
start learning
brać kąpiel
das Bad (die Bäder)
start learning
kąpiel, łazienka
die Badewanne (die Badewannen)
start learning
wanna (wanny)
Mein Mann arbeitet bei der Bahn.
start learning
Mój mąż pracuje na kolei.
Ich bringe Sie zum Bahnhof.
start learning
Odprowadzę cię na dworzec.
der Bahnsteig, Bahnsteige
start learning
peron
Besuchen Sie uns doch bald mal.
start learning
Odwiedź nas niedługo.
Geben Sie mir bitte so bald wie möglich Bescheid.
start learning
Proszę mi dać jak najszybciej decyzję.
Ich spiele gern mit meinen Kindern Ball.
start learning
Lubię grać w piłkę z moimi dziećmi.
der Ball (die Bälle)
start learning
piłka
die Bank, Bänke
start learning
ławka
Kommt, wir setzen uns auf die Bank da vorne.
start learning
Chodźcie, siedzimy na ławce tam na przodzie.
die Bank, Banken
start learning
bank,
die Bankleitzahl (die Bankleitzahlen)
start learning
numer konta?
das Bargeld
start learning
gotówka
Zahlen Sie bar?
start learning
Płaci Pan gotówką?
der Bart, die Bärte
start learning
broda
John trägt jetzt einen Bart.
start learning
John nosi teraz brodę.
die Batterie (Batterien)
start learning
bateria, akumulatory
der Bauch, Bäuche
start learning
brzuch
Mir tut der Bauch weh.
start learning
Brzuch mnie boli.
Tut Ihnen der Bauch weh?
start learning
Boli Pana brzuch?
bauen, baut, baute, hat gebaut
start learning
budować
der Bau, Bauten
start learning
budynek, budowla
die Baustelle/die Baustellen
start learning
budowa
Wir müssen die Baustelle umfahren.
start learning
Musimy objechać budowę.
der Bauer, Bauern
start learning
rolnik
Wir kaufen unser Gemüse beim Bauern.
start learning
Kupujemy nasze warzywa od rolnika.
der Baum, Baüme
start learning
drzewa
Vorsicht, fahr nicht an den Baum.
start learning
Ostrożnie, nie wjedź w drzewo.
beachten, beachtete, hat beachtet
start learning
stosować się, zwracać uwagę
Bitte beachten Sie die Ansagen am Bahnsteig.
start learning
Stosuj się do komunikatów na peronie.
der Beamte (Beamten)
start learning
urzędnik
Mein Mann ist Beanter.
start learning
Mój mąż jest urzędnikiem.
beantragen, beantragte, hat beantragt
start learning
składać podanie
Hast du schon einen neuen Pass beantragt?
start learning
Czy złożyłeś już wniosek o nowy paszport?
Sie haben meine Fragen leider nicht beantwortet.
start learning
Nie odpowiedziałeś na moje pytania.
sich bedanken, bedankte sich, hat sich bedankt
start learning
dziękować
Ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Hilfe bedanken.
start learning
Chcę bardzo podziękować za Twoją pomoc.
bedienen, bediente, hat bedient
start learning
obsługiwać
Werden Sie schon bedient?
start learning
Czy jest już pan obsługiwany?
Die Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen.
start learning
Ekspres do kawy jest bardzo łatwy w obsłudze.
die Bedienungsanleitung (Bedienungsanleitungen)
start learning
instrukcja obsługi
die Bedingung, Bedingungen
start learning
warunki
unter der Bedingung, dass...
start learning
pod warunkiem, że...
sich beeilen, beeilte sich, haben sich beeilt
start learning
pośpiechać się
wir müssen uns beeilen. Sonst verpassen wir den Zug.
start learning
Musimy się pośpieszyć, inaczej spóźmy się na pociag.
beenden, beendet, beendete, hat beendet
start learning
kończyć
sich befinden, sich befand, hat befunden
start learning
znajdować się
Das Bistro befindet sich in der Mitte des Zuges.
start learning
Bistro znajduje się w środku pociągu.
befreit von
start learning
zwolnione z
Studenten sind von den Rundfunkgebühren befreit.
start learning
Studenci są zwolnieni z abonamentu radiowo-telewizyjnego.
befriedigend
start learning
zadowalający
Das Ergebnis ist befriedigend.
start learning
Wynik jest zadowalający.
begegen, begegnete, ist begegnet
start learning
spotykać się
Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet?
start learning
Czy już kiedyś nie spotkaliśmy się?
Ich bin ihm nie wieder begegnet.
start learning
Nigdy nie spotkałam go ponownie.
begeistert
start learning
zachwycony
beginnen - begann - hat begonnen
start learning
rozpoczynać

You must sign in to write a comment