Goethe-Z. T3

 0    65 flashcards    lotolga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
die Angabe (die Angaben)
start learning
wskazanie (informacja)
angeben, gab an, hat angegeben
start learning
podawać
Bitte geben Sie Ihre genaue Adresse an.
start learning
Podaj dokładny adres.
Wir dürfen nur Famielienangehörigen Auskunft geben.
start learning
Możemy udzielać informacji tylko członkom rodziny.
angenehm
start learning
przyjemny
Welcher Termin wäre Ihnen angenehm?
start learning
Jaki termin będzie dla Pana dogodny?
ängstlich
start learning
bojaźliwy, tchórzliwy
beherzt
start learning
odważny
anhaben, hat an, hatte an, hat angehabt
start learning
mieć na sobie
Gestern hatte Julia ein rotes Kleid an.
start learning
Wczoraj Julia miała na sobie czerwoną sukienkę.
ankommen, kam an, ist angekommen
start learning
przybywać
Wann kommt der Zug in Hamburg an?
start learning
Kiedy przyjeżdża pociąg do Hamburga?
Es kommt darauf an, dass Sie alle Fragen im Test beantworten.
start learning
Chodzi o to, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście.
Welche Note brauche ich? Das kommt darauf an, ob Sie studieren möchten oder nicht.
start learning
Jakiej oceny potrzebuję? To zależy od tego, czy chcesz studiować czy nie.
die Ankunft
start learning
przyjazd
Gleich nach der Ankunft habe ich meine Eltern angerufen.
start learning
Po przyjeździe zadzwoniłam do moich rodziców.
die Anlage, Anlagen
start learning
sprzęt, urządzenie, załącznik
In der Anlage finden Sie meinen Lebenslauf.
start learning
W załączniku znajdą Państwo moje CV.
Meine Musikanlage ist kaputt.
start learning
Mój sprzęt muzyczny jest zepsuty.
anmelden; meldete an; hat angemeldet
start learning
zgłaszać się, rejestrować się
Die Anmeldung ist im Ergeschoss, Zimmer 55.
start learning
Rejestracja jest na parterze, pokoj 55.
die Anrede (die Anreden)
start learning
forma zwracanie się do kogoś, tytułowanie
anrufen / rief an / hat angerufen
start learning
dzwonić
Ich rufe Sie heute Abend an.
start learning
Zadzwonię do ciebie wieczorem.
einen Anruf annehmen
start learning
odebrać połączenie
der Anrufbeantworter (die Anrufbeantworter)
start learning
automatyczna sekretarka
der Anruf (die Anrufe)
start learning
rozmowy (połączenia)
Ich habe dir eine Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen.
start learning
Zostawiłam ci wiadomość na automatycznej sekretarce.
die Ansage, Ansagen
start learning
zapowiedź, ogłoszenie
Achten Sie auf die Ansage am Bahnsteig.
start learning
Zwracaj uwagę na ogłoszenie na peronie.
anschaffen, schaffte an, hat angeschafft
start learning
nabywać, kupować
Wir haben uns neue Möbel angeschafft.
start learning
Kupiliśmy sobie nowe meble.
anschließen, schloss an, hat angeschlossen
start learning
podłączać
Wo kann ich den Computer anschließen?
start learning
Gdzie mogę podłączyć komputer?
der Anschluss, Anschlüsse
start learning
połączenie
der Telefonanschluss
start learning
połączenie telefoniczne
anschnallen, schnallte an, hat angeschnallt
start learning
zapinać pasy bezpieczeństwa
Vergiss nicht, dich anzuschnallen.
start learning
Nie zapomnij zapiąć pasów.
ansehen, sieht an, sah an, hat angesehen
start learning
patrzeć
Warum siehst du mich so erschrocken an?
start learning
Dlaczego patrzysz na mnie tak przestraszny?
ansprechen, sprach an, hat angesprochen
start learning
zagadywać
Meine neue Mieterin hat mich im Treppenhaus angesprochen.
start learning
Moja nowa lokatorka zagadnęła mnie mnie na klatce schodowej.
der Anspruch, Ansprüche
start learning
roszczenie, prawo
Ich wohne im Stadtzentrum. Deshalb HABE ich keinen Anspruch AUF Fahrgeld.
start learning
Mieszkam w centrum. W związku z tym, nie jestem uprawniony do taryfy.
anstellen (stellt an, stellte an, hat angestellt)
start learning
zatrudniać
Können Sie bitte die Heizung anstellen?
start learning
Czy możesz nastawić ogrzewanie?
sich anstellen um etwas zu kaufen
start learning
stać w kolejce, aby kupić coś
Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen.
start learning
Z przodu jest Kasa. Musisz się ustawić w kolejce.
Er ist bei einer Firma angestellt.
start learning
Jest zatrudniony przez spółkę.
sich anstrengen, strengte sich an, hat sich angestrengt
start learning
męczyć się, wysilać
Diese Arbeit strengt mich sehr an.
start learning
Ta praca bardzo mnie męczy.
Ich finde diese Arbeit sehr anstrengeND.
start learning
Uważam tą pracę za bardzo wymagającą.
der Antrag, die Anträge
start learning
wniosek
einen Antrag stellen auf
start learning
złożyć wniosek o
Haben Sie schon einen Antrag auf Wohngeld gestellt?
start learning
Czy złożył Pan już wniosek o zasiłek mieszkaniowy?
das Wohngeld
start learning
Zasiłek mieszkaniowy
anwenden, wendete an, hat angewendet
start learning
używać, stosować
anwesend
start learning
obecny
Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend.
start learning
Na spotkaniu byli obecni wszyscy członkowie.
antworten auf
start learning
odpowiadać na
der Anwalt, Anwälte
start learning
adwokat
Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen.
start learning
Chcę rozmawiać z moim adwokatem w pierwszej kolejności.
sich anschließen
start learning
przyłączać się
Der Garten schließt an das Haus an.
start learning
Ogród przylega do domu.
Ich habe Angst, vielleicht IST etwas passiert.
start learning
Obawiam się, że może to coś się stało.

You must sign in to write a comment