Goethe-Z T.9

 0    82 flashcards    lotolga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
der Beginn
start learning
początek
Nach Beginn der Vorstellung können wir Sie nicht mehr hereinlassen.
start learning
Po rozpoczęciu przedstawienia nie możemy już Państwa wpuścić.
begleiten, begleitete, hat begleitet
start learning
towarzyszyć
Ich begleite DICH ein Stück.
start learning
Odprowadzę Cię kawałek. Potowarzyszę Ci.
begrenzt
start learning
ograniczony
Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt.
start learning
Liczba uczestników jest ograniczona do dwunastu.
begründen (begründet, begründete, hat begründet)
start learning
uzasadniać
Bitte begründen Sie Ihren Antrag.
start learning
Proszę uzasadnić swój wniosek.
die Begründung, -en
start learning
uzasadnienie
Der Hausbesitzer hat mir ohne Begründung gekündigt.
start learning
Właściciel domu bez uzasadnienia złożył mi wypowiedzenie.
begrüßen, begrüßt, begrüßte, hat begrüßt
start learning
witać, przyjmować
behandeln, behandelte, hat behandelt
start learning
leczyć, traktować
So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln.
start learning
Nie pozwolę by mnie Pan tak dłużej traktował.
Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt?
start learning
Który lekarz do tej pory Cię leczy?
behalten, behält, behielt, hat behalten
start learning
zatrzymywać
Darf ich den Prospekt behalten?
start learning
Mogę zachować prospekt?
behindern, behinderte, hat/sein behindert
start learning
przeszkadzać, utrudniać
Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern.
start learning
Proszę zaparkować tak, aby blokować/przeszkadzać nikomu.
die Behörde/die Behörden
start learning
urząd
Ich wohne bei meinen Eltern.
start learning
Mieszkam z rodzicami.
Bei uns ist das anders als bei euch.
start learning
U nas jest inaczej niż u was.
Ich habe keine Geld bei mir.
start learning
Nie mam pieniędzy ze mną.
Wir wollen euch nicht beim Essen stören.
start learning
Nie chcemy wam przeszkadzać przy jedzeniu.
Beide waren mit meinem Vorschlag einvestanden.
start learning
Obaj zgodzili się z moją propozycją.
das Bein, Beine
start learning
noga
Andreas hat SICH das Bein gebrochen.
start learning
Andreas złamał nogę.
beinahe
start learning
prawie, niemal
Ich habe heute beinahe den Bus verpasst.
start learning
Dzisiaj prawie spóźniłam się na autobus.
das Beispiel, Beispiele
start learning
przykład
der Beitrag (die Beiträge)
start learning
składka
Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht.
start learning
Ubezpieczenie zdrowotne zwiększyło skłądki.
Ich zahle den Mitgliedsbeitrag für den Sportverein alle drei Monate.
start learning
Płace składkę członkowską do klubu sportowego co 3 miesiące.
bekannt
start learning
znany
der Bekannte, Bekannten
start learning
znajomy
Im Hannover wohnen Bekannten von mir.
start learning
W Hanowerze mieszkają moi znajomi.
Ein BekannteR von mir heißt Klaus.
start learning
Jeden z moich przyjaciół nazywa się Klaus.
ein Stück spazieren gehen
start learning
przjeść się kawałek
mit jmd/etwas einverstanden sein
start learning
zgadzać się
bekannt geben (gibt, gab, gegeben)
start learning
ogłaszać
Den Prüfungsort geben wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt.
start learning
Miejsce egzaminu podamy/ogłosimy terminowo.
rechtzeitig / pünktlich
start learning
terminowo, na czas
bekommen - bekam - hat bekommen
start learning
dostawać
Ich bekomme jeden Tag eine Spritze.
start learning
Dostaje zastrzyk codziennie.
Laut wetterbericht bekommen wir Regen.
start learning
Według prognozy pogody będzie deszcz.
Plötzlich bekam ich starke Kopfschmerzen.
start learning
Nagle dostałam silnego bólu głowy.
Wir haben Besuch bekommen.
start learning
Mamy towarzystwo.
der Beleg, die Belege
start learning
dowód, paragon, pokwitowanie
Brauchen Sie einen Beleg?
start learning
Potrzebuje Pan rachunku?
beleidigen, beleidigt, beleidigte, hat beleidigt
start learning
obrażać
Ich wollte Sie/dich nicht beleidigen.
start learning
Nie chciałem Ciebie urazić.
beliebt sein bei
start learning
być popularny wśród
Dieses Spiel ist bei Jugendlichen sehr beliebt.
start learning
Ta gra jest bardzo popularny wśród młodzieży.
bemerken, bemerkte, hat bemerkt
start learning
dostrzegać, zauważać
Ich habe von dem Einbruch gar nichts bemerkt.
start learning
Przed włamaniem niczego nie zauważyłam.
benötigen, benötigte, hat benötigt
start learning
potrzebować
Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch etwas benötigen.
start learning
Daj mi znać, jeśli jeszcze czegoś bedziesz potrzebował.
jdm Bescheid geben
start learning
informować kogoś
jdm Bescheid sagen
start learning
powiedzieć komuś (coś)
benutzen, benutzte, hat benutzt
start learning
używać
das Benzin
start learning
benzyna
Das Benzin soll wieder teuer werden.
start learning
Benzyna powinna znowu podrożeć.
Das Auto fährt mit Benzin.
start learning
Samochód jeździ na benzynie.
beobachten, beobachtete, hat beobachtet
start learning
oglądać, obserwować
Wer hat den Unfall beobachtet?
start learning
Każdy, kto był świadkiem wypadku?
bequem
start learning
wygodny
Diesen Sessel finde ich sehr bequem.
start learning
Uważam to krzesło za bardzo wygodne.
Ich ziehe am liebsten bequeme Sachen an.
start learning
Najchętniej zakładam wygodne rzeczy.
beraten, berät, beriet, hat beraten
start learning
doradzać
Sie sollten sich von einem Fachmann beraten lassen.
start learning
Powinien Pan zasięgnąć porady specjalisty.
die Beratung
start learning
doradztwo
Kommen Sie in die Beratung.
start learning
Zapraszamy do konsultacji.
ärztliche Beratung
start learning
konsultacja lekarska
berechnen, berechnete, hat berechnet
start learning
policzyć, obliczyć
Den Transport müssen wir Ihnen extra berechnen.
start learning
Transport będziemy musieli dodatkowo policzyć.
berechtigt
start learning
upoważniony, uprawniony, uzasadniony
Sie sind berechtigt, Wohngeld zu beantragen.
start learning
Masz prawo ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
der Bereich, Bereiche
start learning
obszar, zakres
Umfahren Sie den Baustellenbereich
start learning
Omiń obszar budowy.
bereit
start learning
gotowy
Das Pakiet liegt auf der Post für Sie bereit.
start learning
Paczka czeka na Ciebie gotowa na poczcie.
bereits
start learning
już
Haben Sie die Rechnung bereits bezahlt?
start learning
Zapłaciłeś już rachunek?

You must sign in to write a comment