ESL 1191 – Living on the Fringes of Society

 0    17 flashcards    gzalesinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pasować, wpasować się (np. do grupy ludzi)
start learning
fit in
marginalizować, bagatelizować
start learning
marginalize
alienacja, wyobcowanie
start learning
alienation
masa, kupa
Powiedziałem o tobie masę złych rzeczy.
start learning
bunch
I have said a bunch of bad things about you
psycho-bełkot
język, który używa słownictwa z dziedziny psychologii, często niepoprawnie
start learning
psycho-babble
a language that uses jargon from psychology, often inaccurately
brać, rozważać, traktować
start learning
treat
obywatele drugiej kategorii
start learning
second-class citizens
w oddaleniu, daleko od siebie
Jak bardzo oddalone są tamte dwa miasta?
start learning
apart
How far apart are those two cities?
wygnaniec, wyrzutek (np. społeczeństwa)
start learning
outcast
dostęp, wstęp (prawo dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów)
Policja zdobyła dostęp do jego osobistej kartoteki
start learning
access
The police gained access to his personal files
przywilej, uprawnienie
start learning
privilege
unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka
start learning
shun
uboczny, poboczny
start learning
fringe
widoczny, rzucający się w oczy, zwracający uwagę
start learning
conspicuous
wątpić
On zawsze wątpi w swoje możliwości.
start learning
to doubt
He always doubts his abilities
bezsensowny, absurdalny, niepoważny, śmieszny, idiotyczny
start learning
ridiculous
udowadniać, dowodzić
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić
start learning
prove
They knew that he did it but they couldn't prove it.

You must sign in to write a comment