Erittäin yksinkertaistettu kielioppi - Extremely simplified grammar

 0    29 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kysymyslauseen sanajärjestys
Milloin he tulivat takaisin? Miksi hän soitti?
start learning
Kysymyssana + apuverbi + subjekti + pääverbi. Jos kysymyslause ei ala kysymyssanalla, aloitetaan lause apuverbillä.
When did they come back? Why did she call?
imperfekti: kieltolause
Hän ei nukkunut. Hän ei juossut. Me emme syöneet.
start learning
Verbin "to do" mennyt muoto + kieltosana + pääverbin perusmuoto.
Did + not = didn't
He did not sleep. She didn't run. We didn't eat.
perfekti: kielto
Minä en ole kirjoittanut. Hän ei ole puhunut.
start learning
"To have" + kieltosana + verbin kolmas muoto.
I have not written. She has not talked.
yleispreesens
Ilmaisee tapoja, muuttumattomia tilanteita, toistuvaa toimintaa, yleisiä totuuksia
Minä juoksen. Hän juoksee.
start learning
Muodostetaan käyttämällä verbin perusmuotoa paitsi yksikön kolmannessa persoonassa, jossa verbin loppuun lisätään -s.
I run. He/she runs.
futuuri
start learning
Kun puhutaan tulevasta ajasta. Muodostetaan will + verbin perusmuoto.
I will travel. You will come.
juhlapyhät
joulu, pääsiäinen, kiitospäivä
start learning
Kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
Christmas, Easter, Thanksgiving Day
kielet ja kansallisuudet
suomen kieli, saksan kieli, ranskalainen, espanjalainen
start learning
Kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
Finnish, German, French, Spanish
+22 flashcards
The lesson is part of the course
"Englanti: päivä 2"
(total 285 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment