Elementary English | VERBS | 'H'

 0    15 flashcards    Mood
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
happen
verb [I ] A2
What happened? | 2. Nothing can ever happen between us. | 3. It happened one Sunday last fall.
start learning
wydarzyć się, zdarzyć się, dziać się
(of a situation or an event) to have existence or come into existence
Co się stało? | 2. Nic nigdy nie może się między nami wydarzyć. | 3. Stało się to zeszłej jesieni, w niedzielę.
something happens to someone
happen verb [I ] A2
What happened to your jacket? There's a big rip in the sleeve. | 2. I don't know what I'd do if anything happened to him (= if he was hurt, became ill, or died).
start learning
coś przydarza się komuś, coś się komuś dzieje
If something ... to someone or something, it has an effect on him, her, or it.
Co się stało z twoją kurtką? W rękawie jest duże rozdarcie. | 2. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby coś mu się stało (= gdyby został ranny, zachorował lub umarł).
something happens to someone
happen verb [I ] A2
I don't know what I'd do if anything happened to him (= if he was hurt, became ill, or died). | 2. What actually happens to my physical remains is of zero interest to me.
start learning
coś przydarza się komuś, coś się komuś dzieje
If something ... to someone or something, it has an effect on him, her, or it.
Nie wiem, co bym zrobił, gdyby coś mu się stało (= gdyby został ranny, zachorował lub umarł). | 2. To, co faktycznie dzieje się z moimi fizycznymi szczątkami, nie interesuje mnie wcale.
like nothing happened
happen verb [I ] A2 | something happens to someone
She acts like nothing happened.
start learning
jakby nic się nie stało
(of a situation or an event) to have existence or come into existence
Ona zachowuje się, jakby nic się nie stało.
hate
verb [I or T ] A2 | hate (someone) doing something; hate to do something
I have always hated speaking in public. | 2. I hate him telling me what do to all the time. | 3. I hate (= do not want) to interrupt, but it's time we left.
start learning
nienawidzić, nie cierpieć
to dislike someone or something very much
Zawsze nienawidziłem przemawiać publicznie. | 2. Nienawidzę, jak cały czas mówi mi, co mam robić. | 3. Nie chcę przerywać, ale czas na nas.
have - had - had
verb [T not continuous ] A1 (also 've/'s); (UK also have got)
They have a beautiful home. | 2. I have two brothers. | 3. Do you have time to finish the report today? | 4. I have a suggestion/an idea.
start learning
mieć
(POSSESS) to own
Mają piękny dom. | 2. Mam dwóch braci. | 3. Czy masz dziś czas na dokończenie raportu? | 4. Mam sugestię/pomysł.
hear - heard - heard
VERB [I or T ] A1 | hear sb/​sth do sth; hear sb​/​sth doing sth | VERB [I or T ] B1 | hear (that); hear about; hear of; hear what/how | VERB [T ] A2 | hear someone on something; hear what
My grandmother can't hear well and we have to shout. | 2. At eight o'clock Jane heard him go out.
start learning
słyszeć, usłyszeć
to receive or become conscious of a sound using your ears | to be told information about something | to listen to someone or something with great attention or officially in court
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć. | 2. O ósmej Jane usłyszała, jak wychodzi.
help
VERB [I or T ] A1 | help someone (to) do something; help (someone) with something
How can I help you? | 2. Could you help me open the door? | 3. My dad said he would help with the costs of (= give part of the cost of) buying a house.
start learning
pomagać
(MAKE EASIER) to make it possible or easier for someone to do something, by doing part of the work yourself or by providing advice, money, support, etc.
Jak mogę ci pomóc? | 2. Czy mógłbyś mi pomóc otworzyć drzwi? | 3. Mój tata powiedział, że pomoże pokryć koszty zakupu domu.
hit - hit - hit
verb [T ] A2 | hit something with something
Who hit you? | 2. Teachers are not allowed to hit their students. | 3. She hit her thumb with the hammer.
start learning
uderzyć, bić
(TOUCH) to move your hand or an object onto the surface of something so that it touches it, usually with force
Kto cię uderzył? | 2. Nauczycielom nie wolno bić uczniów. | 3. Uderzyła się w kciuk młotkiem.
hold - held - held
verb [T ] A2 | hold someone's hand; hold something in/under/between something
He was holding a glass of wine. | 2. She held the baby in her arms. | 3. The little girl held her mother's hand. | 4. Could you hold it for a moment?
start learning
trzymać
(IN HAND) to have something in your hand or arms
Trzymał kieliszek wina. | 2. Trzymała dziecko w ramionach. | 3. Mała dziewczynka trzymała matkę za rękę. | 4. Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?
Could you hold it for a moment?
hold verb [T ] A2 | hold - held - held
He was holding a glass of wine. | 2. She held the baby in her arms. | 3. The little girl held her mother's hand.
start learning
Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?
(IN HAND) to have something in your hand or arms
Trzymał kieliszek wina. | 2. Trzymała dziecko w ramionach. | 3. Mała dziewczynka trzymała matkę za rękę.
hold hands
hold verb [T ] A2 | hold - held - held
They walked along holding hands. | 2. They were holding hands and kissing.
start learning
trzymać się za ręce
= When two people ......, one person holds the other person's hand, especially to show that they love each other
Szli razem trzymając się za ręce. | 2. Trzymali się za ręce i całowali.
hurry
verb [I or T ] A2 | hurry to do something
Hurry or you'll be late. | 2. We had to hurry to get there on time. | 3. Hurry your son if you don't want to be late.
start learning
spieszyć się, popędzać, poganiać
to move or do things more quickly than normal or to make someone do this
Pospiesz się albo się spóźnisz. | 2. Musieliśmy się spieszyć, żeby dotrzeć na czas. | 3. Pospiesz swojego syna, jeśli nie chcesz się spóźnić.
hurt • hurt • hurt
verb [I or T ] A2
Simon hurt his knee playing football. | 2. She hurt herself when she slipped on an icy step.
start learning
zranić
(CAUSE PAIN) to cause someone pain or to injure them
Simon zranił się w kolano grając w piłkę nożną. | 2. Zraniła się, kiedy poślizgnęła się na lodowatym stopniu.
hurt • hurt • hurt
verb [I ] A2 | hurt to do something
My eyes really hurt. | 2. Where does it hurt? | 3. It hurts to walk on it.
start learning
boleć
to feel pain somewhere in your bod
Moje oczy naprawdę bolą. | 2. Gdzie boli? | 3. Chodzenie po tym boli.

You must sign in to write a comment