Polish German Dictionary

język polski - Deutsch

południe in German:

1. der Mittag der MittagGerman word "południe"(der Mittag) occurs in sets:

język niemiecki direkt neu 1a dział 3,
NIEMIECKI justyna fiszki: wyjście na miasto
wortschatz - słownictwo - pory, czas
niemiecki: dom, pory dnia, dni tygodnia, miesiące,...
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Zeit, Kalender u...

2. der SüdenGerman word "południe"(der Süden) occurs in sets:

NIEMIECKI justyna fiszki: pytanie o drogę
1000 słów niem. rzeczowniki 400-440
1000 słów niem. rzeczowniki 400-440
DOM, Unit 2, słówka HIMMELSRICHTUNGEN
N pogoda i klimacz czy cos

3. im Süden


Wart ihr im Süden?
im Süden von...

German word "południe"(im Süden) occurs in sets:

zwierzęta niemiecki

4. süd5. der VormittagGerman word "południe"(der Vormittag) occurs in sets:

kapitel 6 Alles klar 1

6. am mittagGerman word "południe"(am mittag) occurs in sets:

niemiec: 15 wrzesnia